Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku hotelu wraz z zagospodarowaniem wód opadowych

Joanna Brodzik

Abstract

Praca przedstawia projekt instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją oraz instalacji kanalizacyjnej w budynku hotelu wraz z zagospodarowaniem wód opadowych. Odprowadzane ścieki z zaplecza gastronomicznego poddano podczyszczeniu w separatorze tłuszczu, zaś ścieki z powierzchni parkingu w separatorze cieczy lekkich. Pracę wykonano w oparciu o obowiązujące normy i rozporządzenia.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Brodzik (FEE) Joanna Brodzik,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Agnieszka Malesińska (FEE/DWSWT) Agnieszka Malesińska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Stanisław Biedugnis (FEE/DWSWT) Stanisław Biedugnis,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Agnieszka Malesińska (FEE/DWSWT) Agnieszka Malesińska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, hotel, separator tłuszczu, separator cieczy lekkich
File
  • File: 1
    253442_Joanna_Brodzik_Projekt_instalacji_wodociągowej_i_kanalizacyjnej_w_budynku_hotelu.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13728

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT275fe8427968406488cc18d8d262d0f5/
URN
urn:pw-repo:WUT275fe8427968406488cc18d8d262d0f5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page