Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Synteza monomerów do otrzymania polimerowych kanałów jonowych o potencjalnych właściwościach przeciwbakteryjnych

Alicja Rukasz

Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Alicja Rukasz (WCh) Alicja Rukasz Wydział Chemiczny (WCh)
Tytuł w języku polskim
Synteza monomerów do otrzymania polimerowych kanałów jonowych o potencjalnych właściwościach przeciwbakteryjnych
Promotor
Dominik Jańczewski (WCh/LPT) Dominik Jańczewski Laboratorium Procesów Technologicznych (WCh/LPT)Wydział Chemiczny (WCh)
Jednostka dyplomująca
Wydział Chemiczny (WCh)
Jednostka prowadząca
Laboratorium Procesów Technologicznych (WCh/LPT)
Kierunek / specjalność studiów
Technologia Chemiczna
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
28-01-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Dominik Jańczewski (WCh/LPT) Dominik Jańczewski Laboratorium Procesów Technologicznych (WCh/LPT)Wydział Chemiczny (WCh) Ewa Mironiuk-Puchalska (WCh/KChO) Ewa Mironiuk-Puchalska Katedra Chemii Organicznej (WCh/KChO)Wydział Chemiczny (WCh)
Słowa kluczowe w języku polskim
polimery przeciwbakteryjne, syntetyczne kanały jonowe, polimery amfifilowe, czwartorzędowe sole amoniowe
Słowa kluczowe w języku angielskim
antimicrobial polymers, synthetic ion channels, amphiphilic polymers, quaternary ammonium salts
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca-inż-Rukasz-Alicja-278467.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 29928

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT27495e468d9f49e29f44e4ca3c1876f3/
URN
urn:pw-repo:WUT27495e468d9f49e29f44e4ca3c1876f3

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony