Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of technology and organization of work of a residential building

Michał Partyka

Abstract

In this work, a project of technology and organization of construction works of a residential building, located in Warszawa, Głowackiego Street. Thesis contains descripion of investment, constructions and material solution. Based on construction and architectural drawings, was made bill of quantities. Constructions works was divided into: preparatory work, digging, reinforced concrete works, masonry work, finishing works and cleaning work. Then assigned the work team for each work and calculated durations of actions. On this basis the overall construction schedule in Microsoft Project contains links and relationships between works. Were also made calculations of demand for social and administration space, the storage of building materials and supply water and electricity. On this basis, was made master plan for the construction site. It was found that the total time of the investment amounted to 345 days. The maximum number of workers on the construction site are 42 people.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Partyka (FCE) Michał Partyka,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu mieszkalnego
Supervisor
Artur Zbiciak (FCE/IRB) Artur Zbiciak,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Pages
28 + zał.
Internal identifier
DIL-3851
Reviewers
Artur Zbiciak (FCE/IRB) Artur Zbiciak,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Aleksander Kazimierz Nicał (FCE/ICE) Aleksander Kazimierz Nicał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
organizacja prac budowlanych, przedmiar robót budowlanych, zagospodarowanie placu budowy, harmonogram, opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych
Keywords in English
organization of construction works, bill of quantities, management of construction site, schedule, construction and materials solution
Abstract in Polish
W niniejszej pracy inżynierskiej opracowano projekt technologii i organizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Warszawie, na ulicy Głowackiego. Praca dyplomowa zawiera ogólny opis inwestycji, opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. W oparciu o rysunki konstrukcyjne i architektoniczne wykonano przedmiar robót budowlanych. Prace podzielone zostały na prace przygotowawcze, ziemne, żelbetowe, murarskie, wykończeniowe i porządkowe. Następnie, wyznaczono składy brygad roboczych dla każdej pracy i określono czas potrzebny na jej wykonanie. Na tej podstawie sporządzono harmonogram ogólny budowy w programie Microsoft Project zawierający powiązania i zależności między poszczególnymi robotami. Wykonano również obliczenia zapotrzebowania na pomieszczenia administracyjno-socjalne, składowiska materiałów budowlanych oraz zaopatrzenie budowy w wodę i energię elektryczną. Na tej podstawie wykonano plan zagospodarowania terenu budowy. Stwierdzono, że łączny czas wykonania inwestycji wyniósł 345 dni, a maksymalna liczba pracowników na budowie to 42 osoby.
File
  • File: 1
    praca_inż-Partyka_Michał-251924.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9628

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT273d213e981a4b3ca692449d5aa41aac/
URN
urn:pw-repo:WUT273d213e981a4b3ca692449d5aa41aac

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page