Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The social network Facebook as a source of political information for young voters

Patrycja Wiewiórka

Abstract

This thesis presents a new phenomenon: the use of social media by politicians for creation the image and promotion. In the theoretical part an attempt was made to present concepts such as political marketing, social media and social network from a sociological standpoint. Also shown is how a political campaign should be conducted in order to reach young voters. The most important part of the work presents and analyzes the results of a survey on the politics in social media. In this study an attempt was made to answer questions as to why politicians should invest in election campaigns conducted in social media, of which the most important representative is Facebook, and why politicians should invest in the youngest voters in general.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Patrycja Wiewiórka (FASS) Patrycja Wiewiórka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Serwis społecznościowy Facebook jako źródło informacji politycznej młodych wyborców
Supervisor
Michał Piotr Pręgowski (FASS/DASMA) Michał Piotr Pręgowski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Piotr Pręgowski (FASS/DASMA) Michał Piotr Pręgowski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
marketing polityczny, kampania wyborcza, polityk, Facebook, media społecznościowe, serwis społecznościowy, Internet.
Keywords in English
political marketing, election campaign, politician, Facebook, social media, social network, the Internet.
Abstract in Polish
Praca przedstawia nowe zjawisko jakim jest wykorzystanie mediów społecznościowych przez polityków w celu kreowania wizerunku oraz promocji. W części teoretycznej podjęto próbę przedstawienia z punktu socjologicznego pojęcia takie jak marketing polityczny, media społecznościowe oraz serwis społecznościowy. Pokazano również, w jaki sposób należałoby prowadzić kampanię polityczną aby trafić do młodych wyborców. Najważniejszą częścią pracy jest przedstawienie i analiza wyników przeprowadzonego badania dotyczącego polityki w mediach społecznościowych. W badaniu tym podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie dlaczego politycy powinni inwestować w kampanie wyborcze prowadzone w mediach społecznościowych, których kluczowym reprezentantem jest serwis Facebook, oraz dlaczego politycy powinni inwestować w najmłodszych wyborców.
File
  • File: 1
    Serwis społecznościowy Facebook jako źródło informacji politycznej młodych wyborców, P.Wiewiórka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12539

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT26dc4e2cfe7c4d36b284ca094662826d/
URN
urn:pw-repo:WUT26dc4e2cfe7c4d36b284ca094662826d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page