Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Graphics Processing Unit Usage for Solving Computational Massive Problems

Paweł Sikorski

Abstract

Diploma thesis presents the subject of massive computing on large portions of data, analyse known approaches for solving it and fmalĺy introduce relatively new technology of using parallel processing power of mulitcores GPUs (called GPGPU). The concrete presented architecture of parallel computing is NVIDIA CUDA. To show its advantages and disadvantages three (based on CUDA) aplications were implemented. Two of them connected with video processing (frames rotation and video blocks searching) and the last one —implementation of fractal compression algorithm.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Sikorski (FEIT/ICS) Paweł Sikorski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zastosowanie procesora graflcznego przy rozwiązywaniu problemów obliczeniowo rozległych
Supervisor
Julian Myrcha (FEIT/ICS) Julian Myrcha,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001104
Keywords in Polish
NVIDIA CUDA, GPGPU, obliczenia równoległe, obliczenia masywne, procesor graficzny
Keywords in English
NVIDIA CUDA, GPGPU, parallel computing architecture, massive computing, graphics processing unit
Abstract in Polish
Praca prezentuje problem masywnych obliczeń numerycznych (na dużej porcji danych), omawia dotychczasowe podejścia do ich rozwiązania, a także przedstawia względnie nowa technologie wykorzystywania mocy przetwarzania równoległego wielu rdzeni procesora grańcznego (GPGPU). Użytą do zaprezentowania technologii architektura będzie NVIDIA CUDA. Natomiast projektami przykładowymi, prezentującymi powyższe rozwiązanie będą dwie aplikacje dotyczae przetwarzania materiału wideo (obrócenie obrazu o zadany kat oraz wyszukiwanie zadanych bloków wideo), a także implementacja algorytmu kompresji fraktalnej.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT26bfb9b106c1417498723e55b9b2c9bd/
URN
urn:pw-repo:WUT26bfb9b106c1417498723e55b9b2c9bd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page