Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of an online map of air accidents and incidents in Poland

Mateusz Cabaj

Abstract

The purpose of this work is to develop a prototype of an internet map of aviation incidents and accidents in Poland. The first part of the work discusses the purpose of the target system, to whom the application is addressed, what benefits will result from the use of this system and which entity may be a potential client of the system. Next, the subject of aviation events is discussed and the definition of accident and incident is clarified. The second part of the work is devoted to the implementation of the project. At the beginning, there are software description as well as which technologies are used during the work. The next stage shows the process of creating applications using the Google Maps API and a database for storing basic information. The practical part also contains information on how to obtain data. The last part includes the description of the application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Cabaj (FGC) Mateusz Cabaj,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Opracowanie internetowej mapy wypadków i incydentów lotniczych w Polsce
Supervisor
Dariusz Gotlib (FGC/DC) Dariusz Gotlib,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł J. Kowalski (FGC/DC) Paweł J. Kowalski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Dariusz Gotlib (FGC/DC) Dariusz Gotlib,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
GIS, mapa internetowa, wypadek lotniczy, geoinformacją, Google Maps API
Keywords in English
GIS, online map, aircraft accident, geoinformation, Google Maps API
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było opracowanie prototypu mapy internetowej wypadków i incydentów lotniczych w Polsce. W pierwszej części pracy omówiono cel docelowego systemu, do kogo skierowana jest aplikacja, jakie korzyści będą wynikać z użytkowania tego systemu oraz jaki podmiot może być potencjalnym zleceniodawcą systemu. Następnie poruszono temat zdarzeń lotniczych i wyjaśniona została definicja wypadku i incydentu. Druga część pracy poświęcona jest realizacji projektu. Na początku zostało przedstawione oprogramowanie oraz omówione technologie użyte w czasie tworzenia pracy inżynierskiej. W kolejnym etapie ukazano proces tworzenia aplikacji wykorzystującą interfejs Google Maps API oraz bazę danych do przechowywania podstawowych danych. Część praktyczna zawiera również informacje na temat sposobu pozyskania danych. Ostatnia część obejmuje opis aplikacji.
File
  • File: 1
    Mateusz_Cabaj_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28479

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT267d41b8cbcc4ecc966590304d1136c5/
URN
urn:pw-repo:WUT267d41b8cbcc4ecc966590304d1136c5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page