Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym wraz z doborem odnawialnego źródła energii

Dominika Magdalena Ruta

Abstract

W niniejszej pracy dyplomowej wykonano projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym. Dodatkowo dobrano odnawialne źródło energii, tzn. kolektory słoneczne, których zadaniem jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Pierwsza część pracy zawiera obliczenia wartości współczynników przenikania ciepła U, występujących przegród budowlanych, całkowitego obciążenia budynku oraz poszczególnych pomieszczeń. W kolejnym kroku zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania w systemie rozdzielaczowym. Źródłem ciepła został kocioł dwufunkcyjny opalany gazem płynnym. Do pomieszczeń ogrzewanych dobrano płytowe grzejniki konwekcyjne z wbudowanymi zaworami termostatycznymi oraz jeden grzejnik łazienkowy. W następnym etapie dobrano odnawialne źródło energii, w postaci kolektorów słonecznych, przy użyciu metody f-Charta, która umożliwiła określenie średniego, rocznego udziału energii słonecznej w zaspokojeniu zapotrzebowania na ciepło, na potrzeby przygotowania cwu oraz dobranie odpowiedniej ilość paneli. Ze względu na konstrukcję budynku, 3 płyty umieszczono na dachu, na specjalnych konstrukcjach mocujących, odchylonych o 25° od poziomu, natomiast podgrzewacz ulokowano w pomieszczeniu kotłowni. Dodatkowo wskazano również armaturę i osprzęt, konieczny do prawidłowego funkcjonowania instalacji kolektorów słonecznych. We wnioskach podsumowano otrzymane wyniki oraz przeprowadzono analizę porównawczą, mającą na celu wybranie najbardziej efektywnego źródła ciepła dla projektowanego budynku. Zestawiono 5 różnych opcji rozwiązań technologicznych: 1. kocioł gazowy 2. kocioł gazowy i kominek 3. kocioł gazowy i 2 kolektory słoneczne 4. kocioł gazowy i 3 kolektory słoneczne 5. kocioł gazowy, kominek i 3 kolektory słoneczne. Dla wyżej wymienionych wariantów zestawiono ze sobą nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacji, prosty czas zwrotu kosztów SPBT.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Magdalena Ruta (FEE) Dominika Magdalena Ruta,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
kolektory słoneczne, instalacja centralnego ogrzewania, odnawialne źródła energii
File
  • File: 1
    253581_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10707

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2673c70f5a744c829889948f3dca59be/
URN
urn:pw-repo:WUT2673c70f5a744c829889948f3dca59be

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page