Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of passenger public transport organisation in Łuków County

Arkadiusz Pietrucha

Abstract

The aim of this study was to work out a project of organisation of passenger public transport in Łuków County. As a result, the transport network ought to be coherent and to ensure effective and economically efficient transport of passengers to important destinations. The first part of the thesis contains characterisation of the examined area. Afterwards, the public transport network was analised. Moreover, the transport problems were identified. The country was divided into transport districts in order to calculate their population density. The main part of the thesis includes determination of routes of the public transport lines, as well as, distribution of the passengers between these lines. Then the quantity of shuttle operations and rolling stock needed were reckoned. The last chapter of the study summarised this research. Conclusions were phrased, as well as possibilities of the Łuków County’s transport system development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Arkadiusz Pietrucha (FT) Arkadiusz Pietrucha,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt organizacji publicznych przewozów pasażerskich na terenie powiatu łukowskiego
Supervisor
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Piotr Gołębiowski (FT/TSEL) Piotr Gołębiowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
kolej, przewozy pasażerskie, środki transportu, transport
Keywords in English
railway, passenger transport, means of transport, transport
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie projektu organizacji publicznych przewozów pasażerskich na terenie powiatu łukowskiego. Wynikający z projektu układ komunikacyjny powinien być spójny oraz gwarantować sprawny i ekonomicznie efektywny przewóz osób do najważniejszych celów podróży. W pierwszej części pracy zamieszczono charakterystykę badanego obszaru. Przedstawiono jego położenie geograficzne, podstawowe dane ludnościowe oraz opisano infrastrukturę transportową. Wskazano też najważniejsze cele i kierunki podróży na terenie powiatu. W drugim rozdziale scharakteryzowano istniejący układ komunikacyjny powiatu łukowskiego. Przedstawiono funkcjonujące przewozy kolejowe oraz międzygminne linie autobusowe, z uwzględnieniem liczby kursów środków transportu w poszczególnych dniach tygodnia oraz wykorzystywanego taboru. Opisano podstawowe problemy transportowe, z którymi mają do czynienia pasażerowie. W trzecim rozdziale zamieszczono podział powiatu na rejony komunikacyjne. Zawarto też opis tych rejonów, ze szczególnym uwzględnieniem gęstości zaludnienia oraz przeważającego typu zabudowy. W dalszej części pracy zamieszczono projekt organizacji publicznych przewozów pasażerskich. Na podstawie przyjętych założeń ustalono przebieg tras planowanych linii komunikacyjnych. Identyfikacja potoków pasażerów pozwoliła na ustalenie liczby osób korzystających z przewozów na wszystkich liniach komunikacyjnych. Następnie przydzielono tabor do obsługi poszczególnych linii. W tabelach zapisano liczbę kursów oraz liczbę pojazdów, niezbędnych do obsługi transportowej mieszkańców powiatu łukowskiego. Ostatnim etapem pracy było podsumowanie oraz porównanie istniejącego obecnie systemu obsługi transportowej z zaproponowanym w projekcie. Wskazano możliwe kierunki rozwoju układu komunikacyjnego oraz zaproponowano możliwe do wdrożenia warianty funkcjonowania tego układu z uwzględnieniem linii gminnych i uzupełniających, co umożliwi zwiększenie dostępności transportowej pozostałych miejscowości powiatu.
File
  • File: 1
    01-05-2019_AP.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31735

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT266bbcbd4f124103bde4821a1e793b4c/
URN
urn:pw-repo:WUT266bbcbd4f124103bde4821a1e793b4c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page