Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The assessment of adjustment of transport and airport infrastructure for the disabled on the example of the Warsaw-Modlin Airport

Katarzyna Mróz

Abstract

Thesis presents an assessment of adjustment of transport and airport infrastructure for the disabled on the example of the Warsaw-Modlin Airport, as well as the transport connection to Warsaw Chopin Airport. The aim of the study was to develop a method by which the assessment was made. At the beginning we show the theoretical issues related to disability and how the concept of "disability" naturally evolved over the years. We characterized the concept of visual and physical disability, because these two types of dysfunction were taken into account in the research presented in this paper. Next, we show a description of the legal requirements concerning the adaptation of the train, bus, airport to support people with disabilities and describes the types of diagnostic methods. We discuss the choice of methods used for the research. We identify the main elements that contributed to the selection of diagnostic data. Later in the paper the score sheets with the criteria and checklists for the adaptation of the train, bus and airports to support people with disabilities. The methodology of evaluation was explained, and analysis was conducted and the assessment adapt individual elements of the selected transport infrastructure and airport for people with physical disabilities and visual. First, we analyzed and evaluated Mazovian Railways train that runs between Warsaw Chopin Airport – Modlin with the platform at the station Warsaw Chopin Airport, the platform at the station Modlin and reaching the bus stop. Then we analyzed and evaluated bus Mazovian Railways, which runs on the section station Modlin-Warsaw Airport. The last study area was the building of the Warsaw-Modlin Airport. The result of the thesis presented the results of studies revealing the irregularities that should be changed. The final element of the work are conclusions of that assessment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Mróz (FT) Katarzyna Mróz,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ocena dostosowania infrastruktury transportowej i lotniskowej do obsługi osób niepełnosprawnych na przykładzie Lotniska Warszawa-Modlin
Supervisor
Iwona Grabarek (FT/DTTD) Iwona Grabarek,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Grzegorz Dobrzyński (FT/DTTD) Grzegorz Dobrzyński,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT) Iwona Grabarek (FT/DTTD) Iwona Grabarek,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Port Lotniczy Warszawa-Modlin, osoby niepełnosprawne, pociąg, autobus, lotnisko, arkusz ocen, lista kontrolna
Keywords in English
Warsaw Airport-Modlin, people with disabilities, train, bus, airport, score sheet, checklist
Abstract in Polish
Praca dyplomowa przedstawia ocenę dostosowania infrastruktury transportowej i lotniskowej do obsługi osób niepełnosprawnych na przykładzie Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, jak również połączenia transportowego z lotniskiem Warszawa Okęcie. Celem pracy było opracowanie metody, za pomocą której została dokonana ocena. Na początku przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące niepełnosprawności oraz ukazano jak pojęcie „niepełnosprawność” ewaluowało na przestrzeni lat. Scharakteryzowano również pojęcie niepełnosprawności wzrokowej oraz ruchowej, ponieważ te dwa rodzaje dysfunkcji zostały wzięte pod uwagę w badaniach przedstawionych w niniejszej pracy. Następnie przedstawiono opis wymagań prawnych dotyczących dostosowania pociągu, autobusu, lotniska do obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz opisano rodzaje metod diagnostycznych. Omówiono wybór metod zastosowanych do przeprowadzonego badania. Wskazano najważniejsze elementy, które przyczyniły się do wyboru danych metod diagnostycznych. W dalszej części pracy przedstawiono arkusze ocen wraz z kryteriami oraz listy kontrolne dotyczące dostosowania pociągu, autobusu oraz lotniska do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiono metodykę oceny, po czym została przeprowadzona analiza oraz ocena dostosowania poszczególnych elementów wybranej infrastruktury transportowej i lotniskowej do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wzrokową. W pierwszej kolejności analizowano i oceniano pociąg Kolei Mazowieckich, który kursuje na trasie Warszawa Lotnisko Chopina – stacja Modlin wraz z peronem na stacji Warszawa Lotnisko Chopina oraz peronem na stacji Modlin. Następnie poddany został analizie i ocenie autobus Kolei Mazowieckich, kursujący na odcinku stacja Modlin – Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Ostatnim badanym obszarem był budynek Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Rezultatem przedstawionej pracy dyplomowej są wyniki z badań unaoczniające nieprawidłowości, które powinny ulec zmianie. Końcowym elementem pracy są wnioski z przeprowadzonej oceny.
File
  • File: 1
    Katarzyna Mróz_Praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11139

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2655ef3bc9c4415082071de25b4f249c/
URN
urn:pw-repo:WUT2655ef3bc9c4415082071de25b4f249c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page