Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project regarding railway passenger transport organization to Wroclaw’s airport

Kinga Kaczor

Abstract

Thesis concerns railway passenger transport organization at section Wrocław Główny – Wrocław Airport. The aim of this thesis is a project on how to run railway link in order to start providing passenger transport from city center to the airport. The thesis contains three chapters. First chapter contains characteristics of airway transportation in Poland with particular emphasis on airport in Wrocław. Airway travel demand, regarding Wrocław airport, forecast was shown. On this basis railway travel demand was specified. Data regarding sections loaded by trains, on which there is planned a new link to the airport was presented. In second chapter characteristics of railway infrastructure in examined area was presented as well as the rolling stock that will be used in passenger transport to Wrocław airport. In third chapter a route of the new link was presented and the cost of building it was calculated. Two variants were proposed with passenger stop Wrocław Airport, that links railroad no 274 Wrocław Świebodzki – Wałbrzych Gł. – Zgorzelec and no 275 Wrocław Muchobór – Legnica – Gubinek. Calculations on the parameters values, that are essential to prepare a project of railway linking the city center and the airport, regarding train traveling time, the capacity of the link, seat utilization factor were made. A timetable was made, considering running links to Wrocław Airport. Last part of the thesis is the summary and conclusions from proposed solution.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kinga Kaczor (FT) Kinga Kaczor,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt organizacji kolejowych przewozów pasażerskich do Portu Lotniczego Wrocław
Supervisor
Wiesław Kita (FT) Wiesław Kita,, Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Faculty of Transport (FT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wiesław Kita (FT) Wiesław Kita,, Faculty of Transport (FT) Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, kolej, przewozy pasażerskie, port lotniczy, organizacja przewozów
Keywords in English
transport, rail, passenger transport, airport, transport organization, airport links
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy organizacji przewozów kolejowych na odcinku Wrocław Główny – Port Lotniczy Wrocław. Zadaniem wykonywanym w pracy jest projekt uruchomienia połączenia kolejowego, w celu realizowania przewozów pasażerskich z centrum miasta do lotniska. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera charakterystykę lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących portu lotniczego we Wrocławiu. Przedstawiono prognozę potoku pasażerów obsługiwanych przez lotnisko. Na tej podstawie został określony popyt na kolejowe przewozy pasażerskie. Przedstawiono informacje, dotyczące obciążenia ruchem pociągów odcinków istniejących obecnie linii kolejowych, na których planowane jest uruchomienie przewozów pasażerskich do portu lotniczego. W rozdziale drugim przedstawiono charakterystykę infrastruktury kolejowej, znajdującej się w badanym rejonie oraz informacje o taborze, który będzie wykorzystywany w pasażerskich przewozach kolejowych do Portu Lotniczego Wrocław. W rozdziale trzecim przedstawiono przebieg połączenia kolejowego z centrum Wrocławia na lotnisko oraz obliczono koszty jego budowy. Zaproponowano budowę dwóch wariantów linii kolejowej, z przystankiem osobowym Wrocław Lotnisko, łączącej istniejące obecnie linie kolejowe nr 274 Wrocław Świebodzki – Wałbrzych Gł. – Zgorzelec oraz nr 275 Wrocław Muchobór – Legnica – Gubinek. Zawarto obliczenia wartości parametrów, które są potrzebne do wykonania projektu połączenia kolejowego centrum Wrocławia z portem lotniczym, dotyczące m.in. czasów jazdy pociągów, zdolności przepustowej, współczynników wykorzystania miejsc w pociągach. Zaproponowano nowy rozkład jazdy pociągów. Końcowa częścią pracy jest podsumowanie oraz wnioski wynikające z proponowanych rozwiązania projektowego.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Kinga_Kaczor_221591.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11809

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2607c54bb66d404694590a3aa941baab/
URN
urn:pw-repo:WUT2607c54bb66d404694590a3aa941baab

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page