Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The wearable obstacle detector based on ultrasonic sensor

Magda Jaworowska

Abstract

The thesis presents a model of ultrasonic obstacle detector for the blinds. It describes the sensor operating principle, raises the issue of its placement and implementation. An overview of existing commercial solutions is provided. The thesis introduces the reader into the concept of ultrasound, its various usage and methods of creating them. It contains information about both hardware and software solutions to a given problem. Performed tests, development tools as well as the Android operating system are also described.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magda Jaworowska (FEIT) Magda Jaworowska,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Układ nasobnego detektora zbliżeniowego i przeszkód wykorzystującego aktywne czujki ultradźwiękowe
Supervisor
Marek Wojciech Rupniewski (FEIT/PE) Marek Wojciech Rupniewski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Waldemar Smolik (FEIT/IRMT) Waldemar Smolik,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Marek Wojciech Rupniewski (FEIT/PE) Marek Wojciech Rupniewski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: detektor ultradźwiękowy, ultradźwięki, Arduino, Java, moduł Bluetooth
Keywords in English
Keywords: ultrasound detector, ultrasounds, Arduino, Java, Bluetooth module
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono model ultradźwiękowego detektora przeszkód dla niewidomych. Opisano zasadę działania czujnika, poruszono kwestię jego umiejscowienia i wykonania, a także przeanalizowano rynek pod kątem urządzeń już istniejących. Praca przybliża czytelnikowi pojęcie ultradźwięków, ich zastosowanie i metody wytwarzania. Zawarto w niej informacje na temat zarówno sprzętowego jak i programowego rozwiązania postawionego problemu. Przedstawiono także opis przeprowadzonych testów, zastosowanych narzędzi programistycznych, jak również systemu operacyjnego Android.
File
  • File: 1
    MagdaJaworowska_PracaInżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9711

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT25f70d05ed3d4712b6d8918f29ccdab9/
URN
urn:pw-repo:WUT25f70d05ed3d4712b6d8918f29ccdab9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page