Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Badanie wpływu wybranych hydrofobowych cieczy jonowych na aktywność deacetylazy chitynowej

Izabela Papka

Abstract

Deacetylaza chitynowa to cenny enzym, który umożliwia przekształcenie słabo reaktywnej chityny do chitozanu – zdeacetylowanej formy chityny – w warunkach o wiele łagodniejszych niż jest to przeprowadzane obecnie za pomocą katalizy chemicznej. Stwarza ona jednak szereg problemów takich jak długi czas reakcji czy mała wydajność procesu. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu wybranych hydrofobowych cieczy jonowych na aktywności tego enzymu. Znalezienie cieczy jonowej, która miałaby pozytywny wpływ na działanie deacetylazy chitynowej byłoby pokonaniem trudności związanych z niską stabilnością enzymu w warunkach procesowych. W pracy przedstawiono dane literaturowe dotyczące deacetylazy chitynowej, jej źródeł izolacji, zastosowania i sposobu działania. Następnie przedstawiono wyniki badań wybranych cieczy jonowych: [Dmim]TCB, [Imim]TCB, [Pyr]TCB, [Mo]TCB, [Pip]TCB na aktywność deacetylazy chitynowej. W pierwszej kolejności jednak omówiono czym jest chityna i chitozan, dzięki czemu zrozumieć można, dlaczego wiąże się tak duże nadzieje z wykorzystaniem tego enzymu.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Izabela Papka (FC) Izabela Papka,, Faculty of Chemistry (FC)
Supervisor
Małgorzata Maria Jaworska (FCPE/DBBE) Małgorzata Maria Jaworska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Adach (FCPE/DPKT) Anna Adach,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Małgorzata Maria Jaworska (FCPE/DBBE) Małgorzata Maria Jaworska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
deacetylaza chitynowa, chitozan, ciecze jonowe
File
  • File: 1
    Izabela Papka - praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8567

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT25e4cb9576414568bdd7e87ae66dd549/
URN
urn:pw-repo:WUT25e4cb9576414568bdd7e87ae66dd549

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page