Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

SD Card Software Module for Real Time System

Adam Szczepankiewicz

Abstract

The main purpose of the thesis was to create a software SD card module for real time systems. The module developed during the project was named SDCC (SD Communication Controller). It is capable of executing asynchronous buffered read and write operations. Its architecture enables the SD card it controls to be shared among concurrent processes working independently in the system. The thesis contains the description of the SD memory cards with protocols used for communication with them. Described is the architecture of the SDCC, the process of its work and the functionality it adds to the system that uses it. The thesis analyses the development process that led to adopting current solutions and the results and problems that occurred in course of implementing and testing the module.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Szczepankiewicz (FEIT/ICS) Adam Szczepankiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Moduł programowy obsługi kart SD dla systemu czasu rzeczywistego
Supervisor
Henryk Kowalski (FEIT/ICS) Henryk Kowalski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001102
Keywords in Polish
karty SD, systemy czasu rzeczywistego, systemy wbudowane, procesory sygnałowe
Keywords in English
SD cards, real time systems, embedded systems, digital signal controllers
Abstract in Polish
Tematem pracy jest realizacja programowego modułu do obsługi kart SD przeznaczonego dla aplikacji pracujących w czasie rzeczywistym. Prace projektowe doprowadziły do powstania modułu SDCC (SD Communication Controller), który umożliwia przeprowadzanie w sposób asynchroniczny buforowanych operacji zapisu i odczytu danych. Architektura modułu pozwała na współdzielenie pracujâcej pod jego kontrolâ karty między wieloma działającymi niezależnie procesami. W pracy zawarto opis budowy wykorzystywanych kart pamięci oraz protokołów komunikacji z nimi. Przedstawiona została budowa modułu, sposób jego pracy oraz możliwości, jakie udostępnia systemowi, który go wykorzystuje. Pokazany jest także proces projektowy, który doprowadził do przyjęcia zastosowanych rozwiązań oraz rezultaty i problemy, jakie wynikły w czasie implementowania i testowania modułu.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT25c98e9bf335407ba9c64d1273a2d475/
URN
urn:pw-repo:WUT25c98e9bf335407ba9c64d1273a2d475

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page