Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the steel structure, five-bay market hall with ridge skylight

Hubert Bartosz Borowiecki

Abstract

The subject of this study is the project of the steel structure, five-bay market hall of the dimensiosns 72,0 x 78,0 m and height to the bottom chord of the truss – 8,0 m. The distance between main plane frames is 6,0 m, while the size of each bay is 14,4 x 78,0 m. The middle bays are lit by ridge skylights, which start from the second units and end on the last but ine unit. The hall for commercial trade services is to be located in the town of Bełchatów, łódzkie voivodeship, in the area of the current flea market. Its architecture has to refer to the textile tradition of the city and region from the early nineteenth century, so the object was decided to be shaped in a steel structure with the use of such finishing materials as steel, bric and glass. The choice of a steel structure also allows quick adaptation to changes in the architecture of the building and the use of the building – it is possible to use the space above the ground floor in the future by assembling the additional floor with unchanged volume of the building, but after proper static and strength analysis. The supporting structure has been designed as a system of frames consisting of roof trusses and columns fixed in the block footings. The project involves the use of rolled steel I-sections for columns and chords of the truss, square tubes as elements of the truss. Determination of internal forces was performed using the Autodesk software – Robot Structural Analysis Professional 2016, while dimensioning of components according to the Eurocodes. The thesis consists of the fifteen chapters. Chapter I presents the basic design assumptions and technical information. Chapters from II to XIV present the further steps in dimensioning of the Structural elements. The last chapter provides a list of references. Construction drawings and bills of quantities of materials are included in the subject of the study and are listed above the table of contents.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Bartosz Borowiecki (FCE) Hubert Bartosz Borowiecki,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji stalowej, pięcionawowej hali targowej ze świetlikami kalenicowymi
Supervisor
Marian Giżejowski (FCE/ICE) Marian Giżejowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4394
Reviewers
Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Marian Giżejowski (FCE/ICE) Marian Giżejowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hala stalowa, wiązar kratownicowy, świetlik kalenicowy
Keywords in English
market hall, roof truss, ridge skylight
Abstract in Polish
Tematem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji stalowej, pięcionawowej hali targowej o wymiarach w osiach 72,0 x 78,0 m i wysokości do osi dolnego pasa wiązara – 8,0 m. Rozstaw układów głównych wynosi 6,0 m, natomiast wymiar każdej nawy 14,4 x 78,0 m. Środkowe nawy doświetlone zostały przez świetliki kalenicowe, rozpoczynające się w przed skrajnych układach głównych. Hala o przeznaczeniu handlowo-usługowym ma docelowo znajdować się w miejscowości Bełchatów, woj. łódzkim na terenie obecnego targowiska miejskiego. Swoją architekturą ma nawiązywać do włókienniczej tradycji miasta z początku XIX w. oraz regionu, dlatego obiekt postanowiono wykonać w konstrukcji stalowej z wykorzystaniem takich materiałów wykończeniowych jak stal, cegła oraz szkło. Wybór konstrukcji stalowej umożliwia także szybkie dostosowanie obiektu do zmian architektonicznych i użytkowych – dopuszcza się w przyszłości wykorzystanie wolnej przestrzeni nad parterem i wykonanie dodatkowej kondygnacji nad częścią hali bez zmian kubatury budynku, lecz po przeprowadzeniu analizy statycznej i wytrzymałościowej. Konstrukcja nośna została zaprojektowana jako układ ram płaskich składających się z wiązarów kratowych połączonych przegubowo ze słupami utwierdzonymi w stopach fundamentowych. Opracowanie zakłada użycie dwuteowników walcowanych jako słupów i pasów wiązarów oraz rur kwadratowych jako skratowań. Wyznaczenie sił przekrojowych wykonano przy użyciu oprogramowania firmy Autodesk – Robot Structural Analysis Professional 2016, natomiast wymiarowanie elementów ze względu na stany graniczne nośności i użytkowalności na podstawie europejskich norm budowlanych. Opracowanie składa się z XIV rozdziałów. W rozdziale I przedstawiono podstawowe założenia projektowe i informacje. W II-XIII przedstawiono tok postępowania przy wymiarowaniu elementów konstrukcji. Ostatni rozdział stanowi spis wykorzystanej literatury. Uzupełnienie opracowania stanowią dołączone rysunki konstrukcyjne oraz zestawienia stali według zamieszczonego wykazu rysunków.
File
  • File: 1
    praca inż-Borowiecki Hubert-251840.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11980

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT25c94aa2c25a4ab3b98855464848e475/
URN
urn:pw-repo:WUT25c94aa2c25a4ab3b98855464848e475

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page