Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Japan Foundation House in Saska Kępa

Małgorzata Oleksicka-Baran

Abstract

The Japan Foundation House is the answer for the lack of such place in Poland. The Japan Foundation does not own any building here with it's headquarters and different kinds of activities related to Japanese culture are fragmented and chaotically arranged in Warsaw and other parts of the country. This project is the combination of many threads and issues in one place with an easy access for all enthusiasts of Japanese culture. The House has got places like audience or seminar rooms, but it is also enriched with traditional elements. In addition to the standard program there are also the shadow theater (noh theater) along with the Mirror Room and the Tea Rooms complex. Functional solutions were consulted with the teachers of the Urasenke Kyoto School of Tea. The Japanese Garden and its connection with traditional rooms were also very important. The shape of the building is following the location's demands. The plot is located at the corner and there are several viewing axes right next to the plot. These things imposed specific solutions, like its simple but characteristic shape. The result closely follows urban analysis, thus fulfilling the Japanese rule of form authenticity. The building meets this principle with its shape and elevation solutions. The elevation is created to bring to mind Japanese paper walls, but of course is implementing different materials. It relates to the second part of aforementioned rule - the identity of the material, which does not have to be original because it's the impression that counts. One of the most important things in the designing process was creating views from the windows, looking only to specific frames: for example to a tree, an inside garden or a terrace. It is the reference to the Japanese principle of creating specific places to look at in the garden, where what the viewer sees is a complete picture. What extremely influenced the final look of the project are also the climate changes. Flat roofs with retention layer made of live plants and soil have been applied. Such solution helps with oxygen production, delays the drainage of water from the roofs and prevents the building overheating. There is also the original design of the facade which is the alternative to curtain walls. It prevents the greenhouse effect in the summer and cooling down the building in the winter. There are no windows on the west and south sides of the building. The building has been designed in accordance with current regulations and requirements of Technical Conditions 2021.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Oleksicka-Baran (FA) Małgorzata Oleksicka-Baran,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Dom Fundacji Japońskiej na Saskiej Kępie
Supervisor
Sławomir Kowal (FA/CAD) Sławomir Kowal,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Architectural Design (FA/CAD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1836/L
Reviewers
Sławomir Kowal (FA/CAD) Sławomir Kowal,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA) Jakub Wacławek (FA/DDTA) Jakub Wacławek,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Japonia, ceremonia picia herbaty, herbata, teatr cieni, teatr nō, Fundacja Japońska, Saska Kępa, Warszawa, dom kultury, membrana ETFE, aerożel
Keywords in English
Japan, Tea Ceremony, tea, shadow theater, noh theater, The Japan Foundation, Saska Kępa, Warsaw, house of culture, ETFE membrane, aerogel
Abstract in Polish
Projekt Domu Fundacji Japońskiej jest odpowiedzią na brak tego rodzaju miejsca w Polsce. Fundacja Japońska nie posiada tu swojej siedziby, wszelkiego rodzaju instytucje związane z szerzeniem i umożliwianiem poznawania kultury Japonii są rozdrobnione. Projektowany Dom ma umożliwiać połączenie wielu wątków i zagadnień w jednym miejscu, łatwo dostępnym dla wszystkich pasjonatów kultury Japonii. Oprócz standardowego programu domu kultury, czyli sali wielofunkcyjnej czy sal seminaryjnych, projekt wzbogacono o tradycyjne elementy. Zaprojektowano teatr cieni (teatr nō) wraz z pokojem luster oraz kompleks pomieszczeń do picia herbaty. Kwestie funkcjonalne były konsultowane z nauczycielami Szkoły Herbaty Urasenke z Kioto. Niezbędne było także wprowadzenie terenów zielonych, połączonych z częścią tradycyjną. Przy projektowaniu bryły skupiono się na jak najlepszym odpowiedzeniu na wymagania lokalizacyjne. Narożna działka wymuszająca zastosowanie konkretnych rozwiązań, a także sąsiedztwo kilku osi widokowych dały pretekst do powstania prostej, lecz charakterystycznej bryły. Podczas gdy wynika ona ściśle z analizy urbanistycznej czym samym spełnia japońską zasadę autentyczności formy, elewacja w części została ukształtowana na podobieństwo papierowych japońskich ścian, jednak z innych materiałów. Odnosi się to do drugiej części tej zasady - identyczności materiału, który nie musi być oryginalny, ponieważ najważniejsza jest wrażeniowość. Ważnym zagadnieniem projektowym są kreowane widoki z okna, które wychodzą tylko na określone kadry - drzewo, wewnętrzny taras, ogród. Jest to nawiązanie do japońskiej zasady tworzenia konkretnych miejsc do patrzenia na ogród, gdzie całość składa się w obraz. Bardzo duży wpływ na kształtowanie architektury miały także zachodzące zmiany klimatyczne. Zastosowano stropodachy z warstwą retencyjną porośnięte zielenią opóźniające odprowadzenie wody z dachu, zwiększające produkcję tlenu oraz zapobiegające nagrzewaniu się budynku. Zaproponowano także autorski projekt fasady będącej alternatywą dla ścian kurtynowych, która przeciwdziała powstawaniu efektu szklarni w lato oraz ogranicza straty ciepła w zimie. Nie przewidziano żadnych przeszkleń od strony południowej oraz zachodniej. Budynek został zaprojektowany w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiada wymaganiom Warunków Technicznych 2021.
File
  • File: 1
    275729_inż_tekst.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33059

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT25ad9571e437476293a14c756749c4b1/
URN
urn:pw-repo:WUT25ad9571e437476293a14c756749c4b1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page