Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary design of compund helicopter based on T-REX 600

Anna Szewczak

Abstract

In the project a conceptual design of the compound helicopter is described. The compound helicopter configuration features an extra auxiliary propulsion systems which provide thrust incre­asing the forward speed. The main benefit of the compound helicopter is its ability to reach speeds that significantly surpass the conventional helicopter. The simlified conceptual project describe the compund helicopter based on a T-Rex 600 model for a hovering and low speed flight. The modifications are the basis for the development of a high-spe­ed hybrid helicopter. A tail rotor mounted at the rear of the aircraft, which provides the yaw control in the conven­tional helicopter, was replaced with two propellers. A set of two electrical-driven propellers at the wing tips produce anti-torque and provide the yaw control. The variable-pith propellers were used, which are originally used as a tail rotor for T-Rex 500 model. Also the engines were selected from a list of existing motors, so the specifications of those can be found. Project includes a preliminary structural spar design in different flight conditions. The mate­rial to provide structural rigidity was selected.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Szewczak (FPAE) Anna Szewczak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt koncepcyjny śmigłowca zespolonego na bazie modelu T-REX600
Supervisor
Przemysław Bibik (FPAE/IAAM) Przemysław Bibik,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2016
Issue date (year)
2016
Pages
45 + zalączniki
Internal identifier
MEL; PD-3814 (zastrzeżona)
Reviewers
Przemysław Bibik (FPAE/IAAM) Przemysław Bibik,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Janusz Narkiewicz (FPAE/IAAM) Janusz Narkiewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
śmigłowiec zespolony, projekt koncepcyjny, helikopter
Keywords in English
compound helicopter, preliminary design, rotorcraft
Abstract in Polish
W pracy wykonano projekt koncepcyjny śmigłowca zespolonego. Śmigłowiec ze­spolony jest to układ z wirnikiem nośnym oraz dodatkowymi układami napędowymi przeznaczony­mi do wytworzenia ciągu poziomego. Głównym celem tworzenia śmigłowców zespolonych jest możliwość osiągania wysokich prędkości w locie postępowym. W ramach pracy powstał projekt modyfikacji modelu do zawisu i lotu z niskimi prędkościami. Zastoso­wane zmiany w modelu stanowią bazę do rozwoju konstrukcji do lotów z wysokimi prędkościami postępowymi. Modyfikacja modelu polegała na usunięciu śmigła ogonowego i zastosowaniu dodatkowych zespołów napędowych umieszczonych na dźwigarach po obu stronach kadłuba. Śmigła wytwarzają ciąg o przeciwnych zwrotach, niwelując moment oporowy pochodzący od wirnika nośnego. Prze­prowadzono proces doboru śmigieł i silników elektrycznych. Głównym kryterium był dobór ele­mentów pochodzących z rodziny śmigłowców T-Rex lub łatwo dostępnych. Wybrano zespół napędowy i przeprowadzono prognozę jego działania. W projekcie konstrukcyjnym sprawdzono wytrzymałość zaprojektowanego dźwigara w wy­miarujących stanach lotu. Dobrano materiał zapewniający sztywność konstrukcji. Projekt stanowi wstęp do stworzenia śmigłowca w konfiguracji zespolonej do lotu z wysoki­mi prędkościami postępowymi. Omówione zostały główne ścieżki rozwoju projektu, w tym wyko­nano symulację CFD umożliwiającą dobór stateczników i profilu skrzydeł.
File
  • File: 1
    Anna Szewczak praca inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12399

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT258073efec664b5db5bddc1980b3baf3/
URN
urn:pw-repo:WUT258073efec664b5db5bddc1980b3baf3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page