Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Hardware Sniffer of Router Serial Interface

Konrad Kompa

Abstract

The subject of the relevant thesis is the hardware sniffer of router V.35 serial interface. Device enables monitoring network traffic occurring between two routers, communicating with serial interfaces. Hardware sniffer overhears emerging network traffic, processes it appropriately, and forwards it to the PC’s Ethernet interface. Analysis are supported by standard sniffer application running on the PC. The project consists of two parts: the hardware project and the software project. The hardware part is a digital system containing relevant network interfaces and central control unit Digital system is based on FPGA technology. The second part is the software of the developed device. Software is system of cooperating finite state machines implemented in VHDL hardware description language. Elaboration also contain analysis of network environment in which sniffer operates and presentation of results of device’s usage.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Kompa (FEIT/ICS) Konrad Kompa,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Sprzętowy monitor interfejsu szeregowego routera sieciowego
Supervisor
Paweł Radziszewski (FEIT/ICS) Paweł Radziszewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001019
Keywords in Polish
sniffer, FPGA, VHDL, Altera, router, Cisco, interfejs szeregowy, V.35, Ethernet
Keywords in English
sniffer, FPGA, VHDL, Altera, router, Cisco, serial interface, V.35, Ethernet
Abstract in Polish
Tematem pracy jest sprzętowy sn(Jfer interfejsu szeregowego V.35 routera sieciowego. Urządzenie umożliwia monitorowanie ruchu występującego pomiędzy dwoma routerami, komunikującymi się za pomocą interfejsów szeregowych. Sniffer sprzętowy ,,podsłuchuje” ruch pomiędzy routerami, odpowiednio go przetwarza, a następnie przesyła na port Ethernet komputera PC. Monitorowanie po stronie PC odbywa się przy wykorzystaniu standardowej aplikacji snffujqcej. Projekt składa się z dwóch głównych części: sprzętowej i programowej. Sprzętową częścią projektu stanowi system cyfrowy zawierający odpowiednie interfejsy sieciowe oraz jednostkę sterującą. System został stworzony w oparciu o technologię FPUA. Druga część projektu jest oprogramowaniem stworzonego urządzenia. Jest to zestaw współpracuj ąçych ze sobą automatów skończonych, zaimplementowanych w języku opisu sprzętu VHDL. Praca zawiera także analizę środowiska sieciowego, w którym pracuje urządzenie oraz prezentację wyników jego działania.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2568f7b390f84e2297ae49a859e93c26/
URN
urn:pw-repo:WUT2568f7b390f84e2297ae49a859e93c26

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page