Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role of external financing sources in economic activity, on the example of enterprise X

Piotr Krzeszewski

Abstract

The main theme of the work is the role of external financing sources in economic activity, on the example of enterprise X. This chapter of diploma thesis presents external sources of financing. The role and characteristics of sources is presented on the basis of company. The first chapter describes the nature of funding sources. It is explained the essence of the financing company. Description of the different criteria and classification of funding sources are an inseparable lines of corporate financing Can be found in the classification of the financing sources and the description of the individual criteria. The second chapter describes the external sources of financing. Contained an accurate representation of bank credit and leasing, used by the company X. Moreover, have been presented a trade credit, factoring and assistance programs. The third chapter summarizes outlined above external sources of financing based on company X. Using the obtained document describes the practical side two sources of external funding which the company benefited, it is a credit and leasing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Piotr Krzeszewski (CESS) Piotr Krzeszewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Rola zewnętrznych źródeł finansowania w działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstwa X
Supervisor
Mariusz Plich (CESS) Mariusz Plich,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Magdalena Anna Kludacz-Alessandri (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Mariusz Plich (CESS) Mariusz Plich,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
zewnętrzne źródła finansowania, przedsiębiorstwo, firma, kredyt, leasing, rola
Keywords in English
external sources of financing, company, credit, leasing, role
Abstract in Polish
Praca o temacie rola zewnętrznych źródeł finansowania w działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstwa X. Celem jest przedstawienie, omówienie zewnętrznych źródeł finansowania oraz pokazanie jaką role odgrywają w przedsiębiorstwach. Na podstawie przedsiębiorstwa X pokazana zostanie rola i charakterystyka tych źródeł. Pierwszy rozdział zawiera charakterystykę źródeł finansowania. Wyjaśniona została istota finansowania przedsiębiorstwa. Znaleźć można w nim także klasyfikację źródeł finansowania oraz opis poszczególnych kryteriów. Przedstawione zostało również zagadnienie płynności finansowej, które jest nie rozłączne z pojęciem finansowania przedsiębiorstwa. Rozdział drugi opisuje zewnętrzne źródła finansowania. Zawarte jest w nim dokładne przedstawienie kredytu bankowego i leasingu, z których korzysta przedsiębiorstwo X. Ponadto przedstawione zostały kredyt kupiecki, factoring oraz programy pomocowe. Rozdział trzeci pracy został poświęcony zaprezentowaniu uprzednio omówionych zewnętrznych źródeł finansowania na podstawie firmy X. Za pomocą pozyskanych dokumentów opisano ze strony praktycznej dwa źródła zewnętrznego finansowania z których firma skorzystała, to jest kredyt i leasing.
File
  • File: 1
    253741_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11320

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT256113d33c1e4921a7edf04518cbf6cc/
URN
urn:pw-repo:WUT256113d33c1e4921a7edf04518cbf6cc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page