Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza i ocena procesu rekrutacji w celu ograniczenia ryzyka personalnego w przedsiębiorstwie z branży bankowej

Ewa Aleksandra Sztabowska

Abstract

This thesis analyses one of the ten levels of human resources management and mostly focuses on the process of recruitment as well as the effects it has on the company. The aim of the thesis is to discover mistakes in the process and find solutions which would make it more effective. Analysis and evaluation is based on the biggest Polish commercial bank – Bank PKO BP S.A. Part of this paper is focused on the personal risk and how it is connected with the process of recruitment. This paper consists of four main chapters. First two explain the theoretical point of view, following two concentrate on the analysis of the process in the company. First chapter clarifies the general meaning of human resources. It contains the description of HRM and explains the kind of influence HR have on the progress of the company. Next part describes the process of HRM that consists of a few linked levels, one of which is recruitment. Last part is about personal risk and it shows the impact it has on the progress of the company. Second chapter discusses the process of recruitment - the main topic of this thesis. It describes techniques used by the PKO BP S.A. company to hire new employees as well as the advantages and disadvantages of these methods. This makes the differences more visible and helps in their comparison. Recruitment is a new field of studies so it is still undergoing changes. That is why one part of this chapter shows innovative ways of finding new employees. Every company has their own rules about the process of recruitment, therefore this chapter includes rules of recruitment in the banking field, which will make the analysis of the PKO S.A. easier. The chapter ends with ways to lower personal risk. Third chapter contains information about the Bank PKO BP S.A. company which the analysis is based on. It includes its profile, history and policy as well as the rules of two processes: recruitment and adaptation in the bank. It ends with a list problems which the company is currently struggling with. Last chapter focuses on the analysis and evaluation of the process of recruitment in the bank and was based on notes taken during conversations with employees, reading company’s documents and results of an anonymous survey conducted in a group of 26 people. The analysis showed weak points of the process, ways to improve it and lower personal risk. The fields that need improvement include: • Choosing the method of recruitment • Conducting specific tasks during the first day at a new job • Creating opportunities to improve employee’s skills The thesis answers the question if choosing the right person is really important for the process of recruitment. The company cannot be successful without good employees. That is why it is important to choose employees with preferable skills and abilities for the position. This has positive influence on their effectives and the overall well-being of the company.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Ewa Aleksandra Sztabowska (FoM) Ewa Aleksandra Sztabowska,, Faculty of Management (FoM)
Supervisor
Edyta Malicka (FoM/SMD) Edyta Malicka,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Strategic Management (FoM/SMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Edyta Malicka (FoM/SMD) Edyta Malicka,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM) Michael Jaksa (FoM/SMD) Michael Jaksa,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
proces rekrutacji, ryzyko personalne, zarządzanie zasobami ludzkimi
Keywords in English
process of recruitment, personal risk, human resources
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy jest omówienie jednego z dziesięciu elementów systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to obszar, który dotyczy procesu rekrutacji, a także ich efektów. Celem pracy jest dostrzeżenie błędów oraz zaproponowanie zmian, które mogłyby ulepszyć ten system. Analiza i ocena procesu rekrutacji została przeprowadzona na przykładzie Banku BKO BP S.A.. Jest to największy bank komercyjny w Polsce. Uwaga została zwrócona również na ryzyko personalne, które wiąże się z tym procesem. Praca składa się z czterech rozdziałów. Można zauważyć podział na część teoretyczną - która składa się z dwóch pierwszych rozdziałów, oraz część praktyczną – dwa ostatnie rozdziały. Pierwszy rozdział skupia się na ogólnym zagadnieniu zarządzania personelem. Wyjaśnione w nim jest pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi, które jest formą wstępu i wyjaśnienia schematu działania organizacji pod tym względem. Następnie opisany jest proces ZZL. Składa się on z kilku etapów, które następują po sobie, ale są od siebie zależne. Jednym z etapów jest rekrutacja, która jest tematem pracy, dlatego jej kwestia została rozszerzona w tym rozdziale. Ostatni podrozdział poświęcony jest ryzyku personalnemu. Pokazuje on jak wielki ma wpływ na działania firmy. Drugi rozdział poświęcony jest już samej rekrutacji pracowników. Szczegółowo zostały opisane narzędzia i metody, które są w niej stosowane. Wymienione są również wady i zalety tych metod, aby łatwiej było ocenić, która jest lepsza. Rekrutacja pracowników jest dziedziną, która jest w ciągłym rozwoju dlatego jeden podrozdział poświęcony jest nowoczesnym podejściom rekrutacji. Pokazuje on w jaki sposób zmiany zachodzące w świecie wpływają również na zarządzanie personelem. Aby ułatwić późniejszą analizę Banku PKO SA zostały przedstawione praktyki dotyczące rekrutacji w branży bankowej. W tym rozdziale zostały również opisane sposoby na ograniczenie ryzyka personalnego. W trzecim rozdziale zawarta została charakterystyka analizowanej firmy z branży bankowej – Bank PKO SA. Opisana została charakterystyka działalności, historia przedsiębiorstwa, rozmiar i pozycja firmy na rynku oraz polityka wewnętrzna. Następnie zawarta została organizacja pracy wewnętrznej w firmie. Szczegółowo opisane zostały zasady rekrutacji w firmie oraz w jaki sposób przebiega adaptacja nowoprzyjętych pracowników. Na koniec określone zostały problemy, które występują w zarządzaniu personelem. Czwarty rozdział został poświęcony dogłębnej analizie i ocenie rekrutacji pracowników na wybranych stanowiskach. Była ona możliwa dzięki rozmowom z pracownikami, uzyskanym dokumentom oraz anonimowej ankiecie, w której wzięło udział 26 osób. Następnie nastąpiła ocena danych uzyskanych z ankiety. Po przeanalizowaniu danych zostały przedstawione propozycje udoskonaleń, które można wprowadzić w Banku i jaki mają one wpływ na ograniczenie ryzyka personalnego. Udoskonalenia dotyczą: • wyboru metody rekrutacji, • realizacji zadań, które zostały wyznaczone na pierwszy dzień pracy nowego pracownika, • ustalenie ścieżki rozwoju każdego pracownika, • zaplanowania rozmów monitorujących i podsumowującej podczas okresu adaptacji. Podczas całej pracy pojawia się pytanie czy dobór ludzi podczas procesu rekrutacji ma znaczący wpływ na działanie organizacji oraz jaką wagę ma proces rekrutacji podczas całego procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Rekrutacja pracowników jest jednym z początkowych elementów procesu ZZL. Można stwierdzić, że bez ludzi, firma nie jest w stanie sama funkcjonować, dlatego potrzebna jest rekrutacja, podczas której organizacja zatrudni osoby do pracy. Jednak należy zwrócić uwagę, że osoby, które będą zatrudnione w firmie powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, ponieważ wpływa to znacząco na efektywność ich pracy oraz rozwój firmy na rynku.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Sztabowska_Ewa_251335.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12079

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT255c85812dd443f0868ac0a9bea265c9/
URN
urn:pw-repo:WUT255c85812dd443f0868ac0a9bea265c9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page