Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Elaboration of the tourist map of Węgrów district

Ewa Katarzyna Sołtysiak

Abstract

The subject of this engineering thesis is ‘Elaboration of the tourist map of Węgrów district’. At the beginning the issues of the shown subject are discussed. There is also put some general information and next the geographical location and the history of the subject are shown. At the end it describes the most interesting – in the tourist aspect – places and monuments. The following part of this thesis includes the early assumptions connected with creating the map, there were also analysed the source materials and the conception of elaborating the content and its graphical form. The aim of the final part is to show the way and the process of creating the map. The ending result was supposed to prepare the map, that shows the main tourist attractions of Węgrów district and next to make it available in a paper form. As it was assumed, this map is supposed to be used by an average tourist visiting this district in order to help him or her with a sense of direction. The project was performed on the basis of ArcGis ESRI software. The work was based on the scien-tific literature of cartography and the other publications strictly connected with the subject of this thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewa Katarzyna Sołtysiak (FGC) Ewa Katarzyna Sołtysiak,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Opracowanie mapy turystycznej powiatu węgrowskiego
Supervisor
Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Paweł Pędzich (FGC/DC) Paweł Pędzich,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
mapa turystyczna, powiat węgrowski
Keywords in English
touristic map, Węgrów district
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy inżynierskiej jest „Opracowanie mapy turystycznej powiatu węgrowskiego”. Na początku tego dokumentu omówiono zagadnienia dotyczące przedstawianego obszaru. Podano informacje ogólne, następnie te związane z położeniem geograficznym i historią powiatu, a na końcu opisane zostały najciekawsze, pod względem turystycznym, miejsca i zabytki. Dalsza część pracy zawiera nakreślone wstępne założenia odnośnie powstającej mapy, przeanalizowane zostaną zgromadzone materiały źródłowe i koncepcja opracowania treści oraz formy graficznej. Końcowym etapem tego dokumentu było przedstawienie sposobu realizacji mapy, czyli celu wykonywania tejże pracy dyplomowej. Z założenia, ostatecznym wynikiem projektu, było przygotowanie mapy tury-stycznej prezentującej atrakcje turystyczne na obszarze powiatu węgrowskiego, a następnie udostęp-nienie jej w formie papierowej. Cały projekt wykonywany był w oparciu o komponenty oprogramowania ArcGis. Praca powstała na podstawie literatury naukowej z zakresu kartografii i publikacji tematycznych odnoszących się do opracowywanego obszaru. Przedstawiona została kompozycja mapy i metody, które umożliwią dobór i prezentację treści. Opisane były również kolejne etapy powstawania mapy. Założono, że wykonana mapa przeznaczona jest konkretnie dla turysty odwiedzającego powiat węgrowski, a mapa ma posłużyć mu w orientacji przestrzennej w terenie.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Ewa Soltysiak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5396

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT253ee69eb0344b7da36677debb656b15/
URN
urn:pw-repo:WUT253ee69eb0344b7da36677debb656b15

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page