Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A technical and economic analysis of building a natural gas fired cogeneration unit in a heat plant

Sylwia Anna Kruk-Gotzman

Abstract

A possible way to improve the technical and financial situation of a coal fired district heat plant is to install a CHP unit. First, technical as well as economic aspects of undertaking such a project are presented and discussed in the paper. Next, a feasibility analysis is performed to evaluate an investment in a natural gas fired reciprocating engine cogeneration system. A heat plant in Karczew is used as a case study.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sylwia Anna Kruk-Gotzman (FEE) Sylwia Anna Kruk-Gotzman,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza techniczno-ekonomiczna budowy układu kogeneracji zasilanego gazem ziemnym w ciepłowni miejskiej
Supervisor
Małgorzata Kwestarz (FEE/DPEGHS) Małgorzata Kwestarz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maciej Chorzelski (FEE/DPEGHS) Maciej Chorzelski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Małgorzata Kwestarz (FEE/DPEGHS) Małgorzata Kwestarz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
ciepłownictwo, kogeneracja, układ skojarzony, modernizacja, analiza opłacalności
Keywords in English
district heating, cogeneration, combined heat and power, retrofit, feasibility analysis
Abstract in Polish
Jednym ze sposobów na poprawę sytuacji techniczno-finansowej miejskiej ciepłowni węglowej jest rozbudowa istniejącej instalacji o jednostkę kogeneracji. W pracy przedstawiono techniczne i prawne aspekty realizacji takiego projektu. Następnie została przeprowadzona analiza opłacalności budowy układu kogeneracji z tłokowym silnikiem spalinowym zasilanym gazem ziemnym na przykładzie komunalnej ciepłowni węglowej w Karczewie.
File
  • File: 1
    0-PRACA-INZ_Sylwia-Kruk-Gotzman.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14912

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2524e19d033f4ebdad79fe9a8bcabb3f/
URN
urn:pw-repo:WUT2524e19d033f4ebdad79fe9a8bcabb3f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page