Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The draft position for testing stepper motors

Emil Włoszek

Abstract

Stepper motors are recognized as one of the most precise electrical machines. Because of their high performance, reliability and elimination of the service stepper motors are widely used in many industrial processes. Using this specialized motors simplified the construction of many devices. These drives transform a sequence of control electrical signals into a sequence of linear or angular shaft misalignments. Stepper motors can not work without the control system. The main objective of this work was to design a controller that allows the study of bipolar stepper motor and to present the most important information collected on microcontroller and stepper motors. This knowledge was essential in order to realization of this project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Emil Włoszek (FCEMP) Emil Włoszek,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt stanowiska do badania silników krokowych
Supervisor
Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
silnik krokowy, mikrokontroler, sterowanie pełnokrokowe, sterowanie półkrokowe, sterowanie mikrokrokowe, narzędzia programowe, sterownik, środowisko programistyczne, język programowania, procesor, płytka ewaluacyjna, programator ISP,
Keywords in English
stepper motor, microcontroller, full step control, half step control, micro step control, controller, software tools, Integrated Development Enviromment, a programming language, processor, evaluation board,programmer ISP,
Abstract in Polish
Silniki krokowe są uznawane za jedne z najprecyzyjniejszych maszyn elektrycznych. Ze względu na wysoką wydajność, bezawaryjność oraz eliminacje obsługi znalazły szerokie zastosowanie w wielu procesach technologicznych. Użycie tych wyspecjalizowanych silników znacznie uprościło budowę niektórych urządzeń. Napędy te przekształcają sekwencję sterujących sygnałów elektrycznych na sekwencję przesunięć kątowych bądź liniowych. Silniki krokowe nie mogą pracować jednak bez układu sterującego. Głównym celem pracy było zaprojektowanie sterownika umożliwiającego badanie silnika krokowego bipolarnego oraz opisanie najważniejszych zagadnień dotyczących mikrokontrolerów i silników krokowych. Wiedza ta była niezbędna do realizacji projektu.
File
  • File: 1
    253677_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8211

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT24dbbb01bc0a4bc2909383e0317f1a84/
URN
urn:pw-repo:WUT24dbbb01bc0a4bc2909383e0317f1a84

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page