Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Microprocessor-based monochromator controller

Paweł Marcinkowski

Abstract

This Thesis describes microprocessor-based monochromator controller along with the necessary software. Review of solutions includes descriptions of several devices (both individual projects and commercially available) to show their diversity. Device from this project has two main functions, measurement of the entire range from 400 to 670 nm and at the desired wavelengths of light, automatic calibration and two control modes (directly from the controller and through the computer). Controller management through computer is performer by using window application designed for the project. The proposed solution meets the requirements, it is much cheaper alternative to commercially available devices.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Marcinkowski (FEIT) Paweł Marcinkowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Mikroprocesorowy sterownik monochromatora
Supervisor
Mariusz Jarosław Suchenek (FEIT/PE) Mariusz Jarosław Suchenek,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Jarosław Suchenek (FEIT/PE) Mariusz Jarosław Suchenek,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Samer Bou Habib (FEIT/PE) Samer Bou Habib,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
monochromator, ATXMEGA128C3, USB CDC, programowanie mikrokontrolerów C, QTouch library, Silniki krokowe, projektowanie PCB, WINAPI
Keywords in English
monochromator, ATXMEGA128C3, USB CDC, microcontrollers programming C, QTouch library, Stepper motors, PCB designing , WINAPI
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy sterownika monochromatora, opartego na mikroprocesorze wraz z niezbędnym oprogramowaniem. W przeglądzie istniejących rozwiązań zawarto opisy kilku urządzeń (zarówno indywidualnych projektów jak i dostępnych komercyjnie) dla ukazania ich różnorodności. Wytworzone urządzenie posiada dwa tryby pomiarów (pomiar całego zakresu 400 – 670 nm oraz pomiar na żądanych długościach fali świetlnej), funkcję autokalibracji oraz dwie opcje sterowania (z poziomu sterownika oraz komputera). Zarządzanie sterownikiem z poziomu komputera odbywa się przy pomocy aplikacji okienkowej utworzonej na potrzeby projektu. Rozwiązanie zaproponowane w tej pracy spełnia założenia, jest dużo tańszą alternatywą dla urządzeń dostępnych komercyjnie.
File
  • File: 1
    praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14007

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT24803cbed3a04864ab8b6fabedcb77d1/
URN
urn:pw-repo:WUT24803cbed3a04864ab8b6fabedcb77d1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page