Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Koncepcja zagospodarowania terenu w okolicy Kopca Powstania Warszawskiego

Marta Stachurska

Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Marta Stachurska (WGiK) Marta Stachurska Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Tytuł w języku polskim
Koncepcja zagospodarowania terenu w okolicy Kopca Powstania Warszawskiego
Promotor
Wojciech Bartoszczuk (WGiK/ZGPNŚP) Wojciech Bartoszczuk Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)
Kierunek / specjalność studiów
, Gospodarka Przestrzenna
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
09-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Wojciech Bartoszczuk (WGiK/ZGPNŚP) Wojciech Bartoszczuk Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Józef Dobija (WGiK/ZGPNŚP) Józef Dobija Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
zagospodarowanie przestrzenne, Kopiec Powstania Warszawskiego, tereny biologicznie czynne, przestrzeń publiczna
Słowa kluczowe w języku angielskim
area development, Warsaw Uprising Mound, biologically active areas, public space
Plik pracy
  • Plik: 1
    Tekst.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 5584

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT24520e82a51743329e1bf80ed09a7e8a/
URN
urn:pw-repo:WUT24520e82a51743329e1bf80ed09a7e8a

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony