Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Finite automata for decision making - an applied study

Łukasz Wójcik

Abstract

Making decisions is a part of our lives. Almost everyday we have to think whether things we encounter meet our expectations. ”Is that tea worth spending 5 euro ?”, ”I like that brand of the car, but this color... Should I buy it ?” - answers to these questions are either ”yes” or ”no”. In our thesis, we would like to elaborate methods for making such decisions with use of finite automata.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Wójcik (FMIS) Łukasz Wójcik,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Automaty skończone w procesie podejmowania decyzji - studium praktyczne
Supervisor
Władysław Homenda (FMIS/DACSCM) Władysław Homenda,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)
Study subject / specialization
Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Janusz Rafałko (FMIS) Janusz Rafałko,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Władysław Homenda (FMIS/DACSCM) Władysław Homenda,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Janusz Rafałko (FMIS) Janusz Rafałko,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Władysław Homenda (FMIS/DACSCM) Władysław Homenda,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
podejmowanie decyzji, automat skonczony, automaty, slowa, przeslanki, decyzje, DAS, przejscie, stany
Keywords in English
making decisions, finite automaton, automata, words, premises, decisions, DFA, transitions, states
Abstract in Polish
Podejmowanie decyzji jest częścią naszego życia. Praktycznie codzinnie zastanawiamy się czy dana rzecz spełni nasze oczekiwania. ”Czy ta herbata jest warta wydania 20 zł?”, ”Lubię tą markę samochodu, ale ten kolor... Czy powinienem go kupić?” - odpowiedzi na te pytania to ”tak” lub ”nie”. W naszej pracy chcemy przedstawić rozwinięte przez nas metody tworzenia automatów skończonych zdolnych podejmować takie decyzje.
File
  • File: 1
    wojcikl_michalikp.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9111

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT24435032c2cd436fad5de8698d838978/
URN
urn:pw-repo:WUT24435032c2cd436fad5de8698d838978

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page