Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Starting and doing a business activity - an assessment of conditions

Marta Izabela Białas

Abstract

The subject of this thesis is to present the process associated with starting a business activity in theoretical and practical terms. In the thesis are included theories of classical economists about a profit, a accumulation of capital, a imperfect competition, an significance of entrepreneurs and a capitalist system. There is an analysis of the current situation on the market. In the thesis are presented legal basises for setting up and running a business and its legal forms. There is an analysis of the State policy with reference to business - the support which is given to entrepreneurs are analyzed, principles which based on and what changes have occurred over the years in this sector.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marta Izabela Białas (FASS) Marta Izabela Białas,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - ocena uwarunkowań
Supervisor
Maciej Holko (FASS/DPELEP) Maciej Holko,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Economics (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Leszek Jasiński (FASS/DPELEP) Leszek Jasiński,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Maciej Holko (FASS/DPELEP) Maciej Holko,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
działalność gospodarcza, ekonomia, przedsiębiorczość, konkurencja, spółka.
Keywords in English
business activity, economics, entrepreneurship, competition, company.
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie procesu związanego z podejmowaniem działalności gospodarczej w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym. W pracy dyplomowej zawarte są teorie klasycznych ekonomistów dotyczące zysku, akumulacji kapitału, konkurencji niedoskonałej, znaczenia przedsiębiorców oraz systemu kapitalistycznego. Przeanalizowano aktualną sytuację na rynku. W pracy dyplomowej przedstawiono podstawy prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej prawne formy. Analizie poddano politykę państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw - przeanalizowano jakie wsparcie udzielane jest przedsiębiorcom, na jakich zasadach i jakie zmiany zaszły na przestrzeni lat w tym sektorze.
File
  • File: 1
    Marta Białas, p. licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8888

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT243778183e144e1ea49ba75df4f50937/
URN
urn:pw-repo:WUT243778183e144e1ea49ba75df4f50937

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page