Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technological and economic study on the implementation of passive fire protection systems to a steel hall structure

Karolina Kruzińska

Abstract

The subject of this thesis is a technological and economic study on implementation of passive fire protection systems to steel structure of a hall. It was prepared on the basis of construction design of a single-storey steel hall, in which a plant producing concentrates for agro-industry is seated. All the materials needed in the study were provided by the promoter. The aim of the study was the comparison of several solutions for passive fire protection systems in the steel hall assuming that fire safety class of the building rises from class E to class C. Firstly the methods of passive fire protection applied to steel constructions were reviewed. The methods of improving the fire resistance of constructions, which are available on the market were discussed. The methods were presented by showing differences between the passive vs thermally active methods, emphasizing their advantages and disadvantages. The implementing recommendations were also given. The design of the protection for the hall was subsequently made, considering the necessity of adapting the building to the increasing fire load. The indicators of fire resistance of the structural elements were determined. The elements of main and secondary structure were identified. Different kinds of protection for each element of the structure were described. The last part is labour and costs analysis of protection systems’ implementation in different technology options. All the necessary resources, as well as direct and final costs of fire protection systems’ implementation were determined. The final comparison of the chosen technologies involves the time required to complete works. It was calculated basing on workloads analysis. Finally, the Author presents summary and conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Kruzińska (FCEMP) Karolina Kruzińska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Studium technologiczno-ekonomiczne wykonania biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji hali stalowej
Supervisor
Anna Krawczyńska-Piechna (FCEMP/ICEn) Anna Krawczyńska-Piechna,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Anna Krawczyńska-Piechna (FCEMP/ICEn) Anna Krawczyńska-Piechna,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
bierne zabezpieczenie przeciwpożarowe, analiza kosztów, natryski ogniochronne, okładziny ogniochronne, klasa odporności pożarowej budynku
Keywords in English
passive prevention, costs analysis, fire coating, fireproof plasterboard, fire resistance classes
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest studium technologiczno-ekonomiczne wykonania biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji hali stalowej. Opracowano je w oparciu o projekt budowlany jednokondygnacyjnej hali stalowej, w której funkcjonuje wytwórnia koncentratów dla przemysłu rolnego. Materiały potrzebne do opracowania zostały udostępnione przez promotora. Celem pracy było porównanie kilku rozwiązań projektowych w zakresie biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego istniejącej hali stalowej wg przyjętych założeń (zabezpieczenie konstrukcji z klasy E do klasy C). W pierwszej kolejności dokonano przeglądu biernych metod zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych. Omówiono dostępne na rynku metody podnoszenia odporności pożarowej konstrukcji z podziałem na pasywne i aktywne termicznie, podano ich wady i zalety, wskazano zalecenia wykonawcze. Następnie wykonano projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych dla istniejącej hali stalowej w związku z koniecznością dostosowania budynku do wzrostu obciążenia pożarowego hali. Określono wskaźniki masywności elementów konstrukcyjnych, wytypowano elementy konstrukcji głównej i drugorzędnej, dobrano różne rodzaje zabezpieczeń dla każdego elementu konstrukcji. Ostatnim etapem pracy była analiza rzeczowo-kosztowa wykonania zabezpieczeń w różnych wariantach technologicznych. Określono w niej nakłady rzeczowe na wykonanie robót, koszty bezpośrednie i sumaryczne ich realizacji. W ostatecznym porównaniu wybranych technologii uwzględniono także czas wykonania zabezpieczeń, wyznaczony na podstawie analizy nakładów pracy. Pracę kończy podsumowanie i wnioski.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Kruzińska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33785

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT24372df08d9441779f48cfe25633e70b/
URN
urn:pw-repo:WUT24372df08d9441779f48cfe25633e70b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page