Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A development program for bike infrastructure in the vicinity of the 1st metro line between Woronicza and Rakowiecka street

Małgorzata Dembek

Abstract

This paper revolves around the problem of bike infrastructure in the area of Górny Mokotów in the vicinity of the 1st metro line between Woronicza – Woloska – Rakowiecka and Pulawska streets. At the beginning laws regulating the design of bike infrastructure in Poland were studied. Next, the already existing bike lanes, parking places and public bike stations were catalogued, which was done generally for Warsaw and more specifically for the analysed part of Mokotow district. Furthermore, a comparison was made between the infrastructure of Warsaw and other Polish cities. In the next chapters, solutions for improving bike mobility in the given area were proposed. A network of new bicycle lanes between existing ones was designed. The purpose of each lane was justified and its course, as well as basic parameters, was determined. A proposal for public bike network development was also included. At the end of the paper there was proposed a conception of a bike lane along Woronicza street between Niepodległości avenue and Pulawska street.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Dembek (FCE) Małgorzata Dembek,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Program poprawy infrastruktury rowerowej w okolicach I linii metra między ulicami Woronicza i Rakowiecką
Supervisor
Katarzyna Wisna Kleszczewska (FCE/IRB) Katarzyna Wisna Kleszczewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
76
Internal identifier
DIL-3819
Reviewers
Andrzej Brzeziński (FCE/IRB) Andrzej Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Katarzyna Wisna Kleszczewska (FCE/IRB) Katarzyna Wisna Kleszczewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
rower, droga rowerowa, infrastruktura rowerowa, Veturilo, Mokotów
Keywords in English
bicycle, bike lane, bike infrastructure, Veturilo, Mokotów
Abstract in Polish
Niniejsze opracowanie dotyczy problemu infrastruktury rowerowej na Górnym Mokotowie w okolicach I linii metra, w kwartale ograniczonym ulicami Woronicza – Wołoską – Rakowiecką – Puławską. Na początku pracy zebrano podstawy prawne regulujące projektowanie infrastruktury rowerowej w Polsce. Następnie dokonano inwentaryzacji stanu istniejącego dróg rowerowych, parkingów dla rowerów oraz sieci roweru publicznego Veturilo na terenie Warszawy oraz (bardziej szczegółowo) w analizowanym kwartale dzielnicy Mokotów. Porównano również infrastrukturę rowerową istniejącą w Warszawie do innych polskich miast. W kolejnych rozdziałach zaproponowano rozwiązania pozwalające na polepszenie warunków ruchu rowerowego w okolicy określonej w temacie pracy. Zaplanowano sieć nowych dróg rowerowych, łączących i uzupełniających istniejące trasy wzdłuż ulic Wołoskiej i Puławskiej. Dla każdej z zaproponowanych dróg, przestudiowano możliwość przeprowadzenia jej w terenie, zasadność powstania i określono podstawowe parametry. Podano również propozycję rozszerzenia sieci stacji roweru publicznego Veturilo o nowe wypożyczalnie. Na koniec wykonano projekt koncepcyjny odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Woronicza między aleją Niepodległości a ul. Puławską.
File
  • File: 1
    PRACA INŻ-DEMBEK MAŁGORZATA-251871.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10974

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT24360bd504354caf91db167962172b90/
URN
urn:pw-repo:WUT24360bd504354caf91db167962172b90

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page