Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Electronic control system for a line-follower robot handling transport on a production line

Agnieszka Stępniak

Abstract

This thesis is entitled “Electronic control system for a line-follower robot handling transport on a production line”. The project consists of three main parts: designing electronic control system, writing control software and constructing mechanical structure. Also, in order to present the system a mechanical model of the robot was designed. The goal of this project is to construct an autonomous robot following target de-signed line in order to transport objects on a production line. The robot, having re-ceived the demand to do so, will travel the multiply forked route marking possible paths to 5 different posts in order to reach the designated point. Then, accordingly to the purpose of the demand, the robot should take or put down the pallet. First a computer model has been designed, which was then implemented with care-fully selected parts. Afterwards a control software has been written. As a result, the constructed robot does not show any errors in operation. It reaches every ordered destination. Average robot speed on the tested route equals 4,22cm/s. The differences in the value of time the robot requires to reach its destination de-pend on the shape and length of the route.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Stępniak (FPE) Agnieszka Stępniak,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Układ sterowania robota typu line follower do obsługi transportu na linii produkcyjnej
Supervisor
Sebastian Bombiński (FPE/IoMP) Sebastian Bombiński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mirosław Nejman (FPE/IoMP) Mirosław Nejman,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Sebastian Bombiński (FPE/IoMP) Sebastian Bombiński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
robot mobilny, line follower, zdalne sterowanie
Keywords in English
mobile robot, line follower, remote control
Abstract in Polish
Niniejsza praca zatytułowana jest „Układ sterowania robota typu „line follower” do obsługi transportu na linii produkcyjnej”. W celu prezentacji działania układu wyko-nany został model fizyczny projektowanego robota. Praca ta zawiera więc w sobie wykonanie konstrukcji mechanicznej, zaprojektowanie układu sterowania oraz wy-konanie oprogramowania sterującego. Celem pracy jest budowa robota autonomicznego, który będzie przemieszczał się wzdłuż wyznaczonej trasy, służącego do transportu produktów i półfabrykatów na linii produkcyjnej. Robot ma na żądanie pokonywać trasę z wielokrotnymi rozwidle-niami, wyznaczającą możliwość przejazdu pomiędzy 5 stanowiskami. Ruch robota w zadanym kierunku powinien zaczynać się na żądanie operatora. Na danym stano-wisku robot, w zależności od celu żądania powinien pobrać lub odłożyć transporto-waną paletę. Pracę rozpoczęto od zaprojektowania modelu robota i dobrania elementów, następ-nie model został zrealizowany przy pomocy elementów rzeczywistych. Ostatnim eta-pem pracy było napisanie programu sterującego. W wyniku pracy powstała konstrukcja nie wykazująca błędów. Robot dojeżdża do każdego z wyznaczonych mu stanowisk. Średnia prędkość po testowanej trasie wy-nosi 4,22 cm/s. Różnice w czasie przejazdu robota pomiędzy poszczególnymi trasa-mi zależą od ich długości i kształtu.
File
  • File: 1
    268033_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31023

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT242f3afc340b4016ba5a6c2544140e43/
URN
urn:pw-repo:WUT242f3afc340b4016ba5a6c2544140e43

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page