Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Internet service for checking knowledge in the form of multiple-choice tests

Monika Fiłonowicz

Abstract

The main purpose of the work was to design and create an application for creating and solving quizzes. Before starting work on the application, the problem was identified and its detailed analysis was carried out. It was crucial for the next stages of work. Before the application design phase began, a functional analysis was performed. System actors, and roles assigned to them, were defined. At this stage, use cases for all actors were defined in order to define the functional requirements of the application. The initial views of the application have also been designed. In the next phase of the work, an overview of the technologies available on the market was carried out. Only those technologies, which would enable the realization of the posed problem, were described. It was important to choose the best solutions for the project. The choice of tools was motivated by appropriate arguments. At this stage, it was important not only to choose the technology for the application on the server side, but also on the client's side. In addition, determining which database to use was crucial. The most significant stage of work was the design of the application with the division into classes and modules. The process of implementing the packages has been carried out based on this design. After completing the work on the application and its functionalities, tests were carried out to check the how the application works. The final stage of the work was drawing conclusions from the work carried out and a summary of the completed functionalities. The possibilities of developing created application were also described.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Fiłonowicz (FEIT) Monika Fiłonowicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Serwis Internetowy sprawdzający wiedzę w formie testów wielokrotnego wyboru
Supervisor
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Paweł Tomaszewicz (FEIT) Paweł Tomaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja webowa, technologie, implementacja, testy
Keywords in English
web application, technologies, implementation, tests
Abstract in Polish
Głównym założeniem pracy było zaprojektowanie i stworzenie aplikacji do ułatwienia nauki, poprzez rozwiązywanie quizów. Przed rozpoczęciem pracy nad aplikacją został zidentyfikowany problem i przeprowadzona jego szczegółowa analiza. Była ona niezbędna do realizacji kolejnych etapów pracy. Przed rozpoczęciem fazy projektowania aplikacji, została wykonana analiza funkcjonalności. Zdefiniowani zostali aktorzy systemu oraz role im przydzielane. Na tym etapie określone zostały przypadki użycia poszczególnych aktorów w celu zdefiniowania wymagań funkcjonalnych aplikacji. Zostały także zaprojektowane wstępne widoki aplikacji. W kolejnej fazie prac został opisany przegląd dostępnych na rynku technologii umożliwiających rozwiązanie postawionego problemu. Ważne było wybranie najlepszych rozwiązań dla realizowanego projektu. Wybór poszczególnych narzędzi został umotywowany odpowiednimi argumentami. Na tym etapie ważne było nie tylko dobranie technologii dla aplikacji po stronie serwera, ale także po stronie klienta. Ponadto kluczowe było określenie używanej bazy danych. Najważniejszym etapem pracy był projekt aplikacji wraz z jej podziałem na klasy i moduły. Na podstawie tego został przeprowadzony proces implementacji zaprojektowanych pakietów. Po zakończeniu prac nad aplikacją i jej funkcjonalnościami przeprowadzone zostały testy w celu sprawdzenia działania aplikacji. Ostatnim etapem realizacji pracy było wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych prac, a także podsumowanie zrealizowanych funkcjonalności. Opisane zostały także możliwości rozwoju stworzonej aplikacji.
File
  • File: 1
    Praca_inż_Monika_Fiłonowicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31989

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2410e071db8b48fda28202c03b2b5d98/
URN
urn:pw-repo:WUT2410e071db8b48fda28202c03b2b5d98

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page