Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

An audit of organisation of exploitation of waterworks with special regard to firefighting hydrants on PKN ORLEN area

Paulina Woroszyło

Abstract

The main issue of the thesis is analysis of organization of exploitation of waterworks with special regard to firefighting hydrants on PKN ORLEN area. In the third chapter there are law and theoretical bases in branch of exploitation audit, exploitation of waterworks and also firefighting hydrants described. In the fourth chapter there is an organization scheme of the Water-Drain Factory, and a characteristic of firefighting waterworks and outer firefighting hydrants on PKN ORLEN area. In the fifth chapter there is an analysis of organization of waterworks with outer firefighting hydrants, and is also pertained to the models which show a desirable estate. In the sixth chapter there is presented a proposition of removing lacks in exploitation organization of waterworks with special regards to firefighting hydrants on PKN ORLEN area. There is a proposition of implementation to the Water-Drain Department a person responsible for internal audit. In the seventh chapter there are all of the considerations and conclusions. In this thesis, basing of taken considerations it was alleged that the organization of exploitation of firefighting waterworks and outer firefighting hydrants is conducted in a right way and high level. Right orchestrate of exploitation tasks in Water-Drain Factory guarantee a right work of firefighting waterworks and outer firefighting hydrants.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Woroszyło (FCEMP) Paulina Woroszyło,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Audyt organizacji eksploatacji sieci wodociągowych ze szczególnym uwzględnieniem zewnetrznych hydrantów przeciwpożarowych na terenie PKN "ORLEN"
Supervisor
Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Sławczo Denczew (FCEMP/ICEn) Sławczo Denczew,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
audyt, eksploatacja, organizacja eksploatacji, schemat organizacyjny, sieć wodociągowa przeciwpożarowa, hydranty przeciwpożarowe, zadania eksploatacyjne, struktura organizacyjna
Keywords in English
audit, exploitation, exploitation organization, organization scheme, firefighting waterworks, firefighting hydrants, exploitation tasks, organization structure
Abstract in Polish
Celem pracy jest analiza organizacji eksploatacji sieci wodociągowych ze szczególnym uwzględnieniem hydrantów przeciwpożarowych na terenie PKN ORLEN. W rozdziale trzecim opisano podstawy prawne i teoretyczne z dziedziny audytu organizacji eksploatacji, eksploatacji systemów wodociągowych, a także hydrantów przeciwpożarowych. W rozdziale czwartym przedstawiono schemat organizacyjny Zakładu Wodno-Ściekowego, a także dokonano charakterystyki sieci wodociągowej przeciwpożarowej oraz hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych na terenie PKN ORLEN. W rozdziale piątym została przeprowadzona analiza organizacji sieci wodociągowej wraz z hydrantami przeciwpożarowymi zewnętrznymi. W rozdziale szóstym zaprezentowano propozycję ulepszenia organizacji eksploatacji sieci wodociągowych ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych na terenie PKN ORLEN. Wystąpiono z propozycją wdrożenia do struktury organizacyjnej Wydziału Wodno-Ściekowego osobę odpowiedzialną za przeprowadzanie audytu wewnętrznego, a także wyposażenie sieci w komputerowe monitorowanie. W rozdziale siódmym, przedstawiono wszystkie rozważania a także przedstawiono wnioski. W niniejszej pracy na podstawie przeprowadzonych rozważań stwierdzono, iż organizacja eksploatacji sieci wodociągowej przeciwpożarowej, a także zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych prowadzona jest w sposób prawidłowy na wysokim poziomie. Właściwe rozplanowanie zadań eksploatacyjnych w Zakładzie Wodno-Ściekowym gwarantują prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowej przeciwpożarowej oraz zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych.
File
  • File: 1
    253832_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11554

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2403dbf8bfa248508f745d19b2296a6d/
URN
urn:pw-repo:WUT2403dbf8bfa248508f745d19b2296a6d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page