Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji centralnego ogrzewania podłogowego - konwekcyjnego dla pawilonu użytkowego w oparciu o niskotemperaturowe źródło ciepła

Piotr Konstanty Aleksandrowicz

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Konstanty Aleksandrowicz (FEE) Piotr Konstanty Aleksandrowicz,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Zenon Spik (FEE/DHV) Zenon Spik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-10-2016
Issue date (year)
2016
Pages
24
Reviewers
Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Zenon Spik (FEE/DHV) Zenon Spik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt, instalacja, centralne ogrzewanie, ogrzewanie podłogowe, wodne ogrzewanie, ogrzewanie konwekcyjne, ogrzewanie podłogowo - konwekcyjne, ogrzewanie niskotemperaturowe, grzejnik, grzejnik podłogowy, grzejnik konwekcyjny, podłoga grzejna, kubatura, powierzchnia ogrzewana, kondygnacja, budynek, pomieszczenie, pomieszczenie ogrzewanie, temperatura, czynnik grzewczy, temperatura czynnika, średnica rurociągu, obieg grzewczy, pawilon użytkowy, zawór, nastawa, rozdzielacz, system rozdzielaczowy
Keywords in English
floor heating, convection heating, floor heating, convection heaters, heating floor, cubic floor heating, convection heater, heating floor, cubic floor heating, floor heating, Heating medium, medium temperature, pipeline diameter, heating circuit, utility pavilion, valve, setpoint, manifold, manifold
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania podłogowo — konwekcyjnego w budynku użytkowym, zasilanego 2 lokalnej kotłowni gazowej. Budynek mieści się w Warszawie - Wesołej przy ul. Wschodniej 47. Budynek zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej gdzie projektowa temperatura zewnętrzna wynosi -20°C, a średnia roczna temperatura zewnętrzna 7,6°C. Obiekt posiada jedną kondygnację podziemną i dwie kondygnacje naziemne. Usytuowany jest na działce o powierzchni 3000 m2. Całkowita ogrzewana powierzchnia budynku wynosi Ah=l661,40 m2, zaś kubatura Vh=4408,l0 m3. Niniejsza praca inżynierska składa się z pięciu części : 1. Opisowej 2. Podsumowania 3. Literatury 4. Załączników 5. Rysunkowej W części opisowej znajduje się cel, zakres pracy inżynierskiej oraz charakterystyka budynku. W części tej przybliżona zostanie takie historia instalacji grzewczych, a także krótki opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania - wodnego ogrzewania podłogowego, jak również ogrzewania konwekcyjnego. Ogrzewanie podłogowe zasilane wodą o temperaturze T,/Tp=40/30°C zostało zaprojektowane w salach sprzedaży na parterze i pierwszym piętrze. Ogrzewanie konwekcyjne podobnie jak ogrzewanie podłogowe zostało zaprojektowane w systemie rozdzielaczowym. Temperatura czynnika grzewczego wynosi T1/Tp=75/60°C. Grzejniki konwekcyjne znajdują się na wszystkich trzech kondygnacjach budynku, w następujących pomieszczeniach : kotłownia, piwnica, klatka schodowa,przedsionek, pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach technicznych, xero, łazience, WC, magazynie porządkowym, przedsionku oraz jako uzupełnienie do ogrzewania podłogowego w salach sprzedaży na parterze i pierwszym piętrze. W części opisowej zawarty zostanie opis współpracy ogrzewania podłogowego i konwekcyjnego oraz opis budowy podłogi grzejnej, charakterystyka urządzeń w kotłowni, dobór pomp obiegowych dla wszystkich obiegów grzewczych oraz dobór urządzeń zabezpieczających instalację tj.naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa. W podsumowaniu autor wyjaśnia zastosowanie danego typu ogrzewanie W konkretnych pomieszczeniach. Wyjaśniony zostaje takie wybór uk1adu instalacji z trzema niezależnymi obiegami grzewczymi o różnych temperaturach zasilania i powrotu T1/Tp. Załączniki zawierają zestawienie wszystkich pomieszczeń oraz wyniki obliczeń inżynierskich przeprowadzonych w programach wspomagających. Programy, wykorzystane przy projektowaniu instalacji centralnego ogrzewania to : PURMO OZC oraz PURMO C.O.3.8. Program PURMO OZC posłużył do obliczeń współczynników przenikania ciepła przez przegrody budowlane, zgodnie 2 obowiązującą normą PN-EN 6946 oraz projektowego obciążenia cieplnego budynku, wg normy PN-EN 12831:2006. Natomiast do obliczeń instalacji centralnego ogrzewania został użyty program PURMO C.O. 3.8., który umożliwił autorowi m.in: - dobranie średnic rurociągów - dobranie i zestawienie grzejników konwekcyjnych, - dobranie i zestawienie grzejników podłogowych, - dobranie i zestawienie obiegów i nastaw zaworów podpionowych oraz termostatycznych. Część rysunkowa pracy dyplomowej zawiera : rzuty poziome budynku z naniesionymi trasami rurociągów poziomych instalacji centralnego ogrzewania, opisanymi średnicami zaworów, opisem i lokalizacji grzejników podłogowych, konwekcyjnych, rozdzielaczy,zaworów podpionowych. Część rysunkowa zawiera również rozwinięcie pionowe instalacji wraz z opisanymi średnicami rurociągów pionowych, opisem i lokalizacji grzejników podłogowych, konwekcyjnych, zaworów podpionowych i termostatycznych. Dodatkowo załączony został przekrój budynku. Wszystkie w/w rysunki wykonano przy pomocy programu Aut0CAD 2015.
File
  • File: 1
    Piotr Aleksandrowicz - praca inżynierska - numer albumu 231009.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14362

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT240048fbcf3844479c952e8596a48d8f/
URN
urn:pw-repo:WUT240048fbcf3844479c952e8596a48d8f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page