Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Opracowanie interaktywnej mapy noclegowej bazy turystycznej w polskich Beskidach

Sonia Dorota Najwer

Abstract

The aim of this thesis was to develop an interactive map of tourist accomodation facilities in polish Beskidy mountains. The idea of the study was to present establishments in this undoubtedly charming inch of Poland and to emphasize a big amount and uniqueness of these spots. There have been a few groups of buildings included in the study: different kinds of mountain huts, campsites and others. Several products have been manufactured: a multiscale desktop map in QGIS, multiscale maps in ArcGIS Online; and a Story Map. The interactive form and additional on-line versions have been made in order to create an appealing and useful project, which would be available also for a broad range of people. Manufacturing of the maps was mainly based on gathering the appropriate data and its manual countercheck and completion. Particular data sets were to be precisely analysed and largely selected in most cases. One of the broadest stage of this study consisted of creation of an appropriate visualization of gathered data. In included the visibility of the data depending on the chart scale; and the adjusted symbolization. The aforementioned points have been implemented both on the desktop map and on the on-line projects. Editorial activities of this study included building of an information set consisting of the descriptions of the particular establishments and their pictures.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Sonia Dorota Najwer (WGiK) Sonia Dorota Najwer Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Tytuł w języku polskim
Opracowanie interaktywnej mapy noclegowej bazy turystycznej w polskich Beskidach
Promotor
Anna Fiedukowicz (WGiK/ZK) Anna Fiedukowicz Zakład Kartografii (WGiK/ZK)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Zakład Kartografii (WGiK/ZK)
Kierunek / specjalność studiów
, Geodezja i Kartografia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
07-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Anna Fiedukowicz (WGiK/ZK) Anna Fiedukowicz Zakład Kartografii (WGiK/ZK)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Andrzej Głażewski (WGiK/ZK) Andrzej Głażewski Zakład Kartografii (WGiK/ZK)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
Beskidy, baza noclegowa, mapa interaktywna, mapa wieloskalowa, wersja desktopowa, wersja on-line
Słowa kluczowe w języku angielskim
Beskidy Mountains, accommodation facilities, an interactive map, multiscale map, desktop map, on-line project
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej było opracowanie interaktywnej mapy noclegowej bazy turystycznej w polskich Beskidach. Ideą projektu było zaprezentowanie obiektów noclegowych w niewątpliwie urokliwym zakątku Polski, jakim są Beskidy, a także podkreślenie mnogości i wyjątkowości tych miejsc. W opracowaniu ujęto kilka grup obiektów noclegowych: schroniska i bacówki PTTK, studenckie bazy namiotowe i chatki, pola biwakowe i inne. Wytworzono kilka produktów: wieloskalową mapę desktopową w programie QGIS, wieloskalowe mapy w ArcGIS Online i mapę narracyjną „Story Maps”. Forma interaktywna oraz dodatkowe wersje internetowe miały za zadanie stworzenie atrakcyjnego i użytecznego opracowania, dostępnego także on-line dla szerszego grona odbiorców. Wykonanie map opierało się w dużym stopniu na pozyskaniu odpowiednich danych oraz na ręcznym ich zweryfikowaniu i uzupełnieniu. Poszczególne zbiory dane należało dokładnie przeanalizować i poddać w większości przypadków znacznej selekcji. Jednym z obszerniejszych etapów pracy było zadbanie o odpowiednią wizualizację danych – skalowe zakresy ich widoczności i dopasowaną do nich symbolizację. Miało to miejsce zarówno przy opracowaniu w wersji desktopowej, jak i w wersjach on-line. Główne prace redakcyjne projektu obejmowały skompletowanie zestawu informacji o poszczególnych obiektach i zgromadzeniu związanej z nimi dokumentacji fotograficznej.
Plik pracy
  • Plik: 1
    1110263_tekst.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 28508

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT24000fd5e0e94552925eb773c69f6b67/
URN
urn:pw-repo:WUT24000fd5e0e94552925eb773c69f6b67

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony