Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of interactive map of tourist accomodation facilities in polish Beskidy Mountains

Sonia Dorota Najwer

Abstract

The aim of this thesis was to develop an interactive map of tourist accomodation facilities in polish Beskidy mountains. The idea of the study was to present establishments in this undoubtedly charming inch of Poland and to emphasize a big amount and uniqueness of these spots. There have been a few groups of buildings included in the study: different kinds of mountain huts, campsites and others. Several products have been manufactured: a multiscale desktop map in QGIS, multiscale maps in ArcGIS Online; and a Story Map. The interactive form and additional on-line versions have been made in order to create an appealing and useful project, which would be available also for a broad range of people. Manufacturing of the maps was mainly based on gathering the appropriate data and its manual countercheck and completion. Particular data sets were to be precisely analysed and largely selected in most cases. One of the broadest stage of this study consisted of creation of an appropriate visualization of gathered data. In included the visibility of the data depending on the chart scale; and the adjusted symbolization. The aforementioned points have been implemented both on the desktop map and on the on-line projects. Editorial activities of this study included building of an information set consisting of the descriptions of the particular establishments and their pictures.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sonia Dorota Najwer (FGC) Sonia Dorota Najwer,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Opracowanie interaktywnej mapy noclegowej bazy turystycznej w polskich Beskidach
Supervisor
Anna Fiedukowicz (FGC/DC) Anna Fiedukowicz,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Fiedukowicz (FGC/DC) Anna Fiedukowicz,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Beskidy, baza noclegowa, mapa interaktywna, mapa wieloskalowa, wersja desktopowa, wersja on-line
Keywords in English
Beskidy Mountains, accommodation facilities, an interactive map, multiscale map, desktop map, on-line project
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej było opracowanie interaktywnej mapy noclegowej bazy turystycznej w polskich Beskidach. Ideą projektu było zaprezentowanie obiektów noclegowych w niewątpliwie urokliwym zakątku Polski, jakim są Beskidy, a także podkreślenie mnogości i wyjątkowości tych miejsc. W opracowaniu ujęto kilka grup obiektów noclegowych: schroniska i bacówki PTTK, studenckie bazy namiotowe i chatki, pola biwakowe i inne. Wytworzono kilka produktów: wieloskalową mapę desktopową w programie QGIS, wieloskalowe mapy w ArcGIS Online i mapę narracyjną „Story Maps”. Forma interaktywna oraz dodatkowe wersje internetowe miały za zadanie stworzenie atrakcyjnego i użytecznego opracowania, dostępnego także on-line dla szerszego grona odbiorców. Wykonanie map opierało się w dużym stopniu na pozyskaniu odpowiednich danych oraz na ręcznym ich zweryfikowaniu i uzupełnieniu. Poszczególne zbiory dane należało dokładnie przeanalizować i poddać w większości przypadków znacznej selekcji. Jednym z obszerniejszych etapów pracy było zadbanie o odpowiednią wizualizację danych – skalowe zakresy ich widoczności i dopasowaną do nich symbolizację. Miało to miejsce zarówno przy opracowaniu w wersji desktopowej, jak i w wersjach on-line. Główne prace redakcyjne projektu obejmowały skompletowanie zestawu informacji o poszczególnych obiektach i zgromadzeniu związanej z nimi dokumentacji fotograficznej.
File
  • File: 1
    1110263_tekst.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28508

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT24000fd5e0e94552925eb773c69f6b67/
URN
urn:pw-repo:WUT24000fd5e0e94552925eb773c69f6b67

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page