Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Synthesis of Zn-Sn-S system crystalline phases

Edyta Iwona Pęśko

Abstract

The aim of present thesis was to search for new material, useful in photovoltaic. It was synthesised in the Zn-Sn-S system. Properties of nowadays used materials, such as crystalline silicon and cadmium telluride, CIGS, kesterite and perovskites, were analysed and found not satisfying in terms of costs, availability and toxicity or properties crucial for photovoltaic application. In order to provide compound fulfilling such expectations, the attempt to synthesise ZnSnS3 was made. The ways of synthesis were not mentioned in literature so far. Theoretically computed properties of this compound are expected to be perfect for photovoltaic usage. ZnSnS3 was found to be potentially alternative as material for solar cells in the future. The synthesis were performed using chemical vapour transport method. The substrates were elements: zinc, tin and sulphur. Iodine was the agent used for easier transport. Crystals were investigated by Raman spectroscopy, X-ray crystallography, scanning electron microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Edyta Iwona Pęśko (FC) Edyta Iwona Pęśko,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Synteza faz krystalicznych w układzie Zn-Sn-S
Supervisor
Sławomir Podsiadło (FC/CofIC) Sławomir Podsiadło,, Chair Of Inorganic Chemistry (FC/CofIC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Inorganic Chemistry And Solid State Technology (FC/CofIC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zenobia Rżanek-Boroch (FC/CChT) Zenobia Rżanek-Boroch,, Chair of Chemical Technology (FC/CChT)Faculty of Chemistry (FC) Sławomir Podsiadło (FC/CofIC) Sławomir Podsiadło,, Chair Of Inorganic Chemistry (FC/CofIC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
materiały fotowoltaiczne, fazy krystaliczne, metoda transportu chemicznego w fazie gazowej, ZnSnS3, synteza
Keywords in English
materials for photovoltaic, crystalline phases, chemical vapour transport method, ZnSnS3, synthesis
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było poszukiwanie nowego materiału stosownego do użycia w fotowoltaice, w układzie pierwiastków Zn-Sn-S. Dyplom ten był wynikiem analizy właściwości obecnie stosowanych materiałów, czyli krystalicznego krzemu oraz wykorzystywanych w nowoczesnych ogniwach cienkowarstwowych: tellurku kadmu, CIGS, CZTS i perowskitów (wyjaśnienie stosowanych skrótów zamieszczono na końcu pracy). Wykazała ona, że żaden z nich nie spełnia wszystkich oczekiwań stawianych tego typu materiałom, takich jak niski koszt, łatwa dostępność i nietoksyczność surowców oraz korzystne właściwości do zastosowań fotowoltaicznych. Aby uzyskać związek spełniający wszystkie te wymagania, podjęto próbę syntezy ZnSnS3, o którego otrzymaniu nie ma żadnych informacji w literaturze. Jego teoretycznie obliczone właściwości sprawiają, że jest on postrzegany jako obiecująca alternatywa do zastosowania w ogniwach słonecznych. W celu realizacji przyjętych założeń prowadzono reakcje wykorzystując metodę transportu chemicznego w fazie gazowej. Jako substratów użyto pierwiastków: cynku, cyny i siarki. Zastosowano również jod, który był czynnikiem ułatwiającym transport. Otrzymane kryształy badano za pomocą spektroskopii Ramana, rentgenografii strukturalnej oraz na skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) z przystawką do mikroanalizy rentgenowskiej (EDX).
File
  • File: 1
    praca inzynierska Edyta Pęśko.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8437

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT23eabb4f24e34640849e625f1e444025/
URN
urn:pw-repo:WUT23eabb4f24e34640849e625f1e444025

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page