Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Public transport planning project illustrated with the example of the city of Łomża

Marcin Ostrowski

Abstract

The aim of the thesis is to plan a new system of public transport for the city of Lomza. The project began from the initial characterization of the city, taking into account such factors as existing road infrastructure and geographical location. In the next phase the city was divided into particular communication regions, depending on the type of building area and population density. The next step was to design the placement of the bus stops and routes of each line of public transport, according to the assumptions for each of the two project options. The diversity of variants was determined by the radius of the distance that passengers need to make to get to the bus stops. For each communication line a suitable way of transport has been chosen, the number of both passengers and buses have been estimated and interval time between successive courses has been designated. Also the travel time of a single course has been calculated. The characteristics of individual lines are shown in the tables. The last step was to elaborate the traffic chart of the selected line in both variants. Charts show the timetable in accordance with the preceding calculations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Ostrowski (FT) Marcin Ostrowski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt organizacji publicznych przewozów pasażerskich na przykładzie miasta Łomża
Supervisor
Wiesław Kita (FT) Wiesław Kita,, Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Faculty of Transport (FT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wiesław Kita (FT) Wiesław Kita,, Faculty of Transport (FT) Jacek Kukulski (FT/DTI) Jacek Kukulski,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
linia komunikacyjna, przewóz pasażerów, przystanek autobusowy, rejon komunikacyjny, środek transportu
Keywords in English
bus stop, communication line, mode of transportation, public transport, road infrastructure
Abstract in Polish
Celem pracy jest zaprojektowanie nowego systemu publicznych przewozów pasażerskich dla miasta Łomża. Realizację projektu rozpoczęto od wstępnej charakterystyki miasta, uwzględniając m.in. infrastrukturę drogową oraz położenie geograficzne. Następnie dokonano podziału miasta na rejony komunikacyjne, w zależności od typu zabudowy i gęstości zaludnienia. Kolejnym krokiem było rozmieszczenie przystanków oraz zaprojektowanie przebiegów tras poszczególnych linii komunikacji publicznej, zgodnie z założeniami dla każdego z dwóch wariantów projektowych. O zróżnicowaniu wariantów decydowała wartość promienia dojścia pasażerów do przystanków. Dla każdej linii komunikacyjnej dobrano odpowiedni środek transportu, oszacowano liczbę pasażerów oraz wymaganą liczbę taboru, wyznaczono odstępy czasów między kolejnymi kursami, a także wartości czasu przejazdu pojedynczego kursu. Charakterystyki poszczególnych linii przedstawiono w tablicach. Ostatnim krokiem projektowym było sporządzenie wykresów ruchu wybranej linii dla obu wariantów. Wykresy przedstawiają rozkład jazdy zgodny z poprzedzającymi obliczeniami.
File
  • File: 1
    1025031.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13411

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT23d7a87304a64b40bbfa3e43acf9d1eb/
URN
urn:pw-repo:WUT23d7a87304a64b40bbfa3e43acf9d1eb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page