Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Masking possibility analysis of Peltier module as active defense systems

Mariusz Radzikowski

Abstract

The ability to survive the vehicle, on the battlefield, depends on: degree of the threat, proper recognition of risk and the rapid response of the vehicle crew. Originally defense systems of vehicles based on the control process disruption or the targeting of an approaching missile by using smoke screens and radio waves. Used currently active defense systems are designed to destroy the missile before it hits the target. The key aspect defense of the vehicle is the appropriate hiding from enemy infrared detection system. This study describes two common active defense systems of vehicles. The first is the AMAP-ADS, its range of the detection threat is 10 m, while the incoming bullet eradication occurs at a distance of 1.5 m from the vehicle. This is possible by the use of efectors, that destroy the target strictly directed blast explosion. The second system is ADAPTIVE, which operation principle is based on the vehicle camouflage, by covering its surface by elements based on Peltier modules. Modules in a very short period of time can be cooled or heated so that the vehicle may not be visible in the thermogram infrared camera. Currently the system is being tested, and its detailed technology is kept strictly confidential. In the experimental part of this study, test system was constructed with the use of Peltier modules. During the tests, the capacity to mask the heat source with a temperature significantly different from the ambient temperature. In addition, the simulation performed the audit using LabVIEW.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariusz Radzikowski (FACME) Mariusz Radzikowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza możliwości maskowania obiektu za pomocą ogniw Peltiera w aktywnych systemach obrony pojazdów
Supervisor
Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
54
Internal identifier
SIMR; D-1445
Reviewers
Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Krzysztof Szczurowski (FACME/IV) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Ogniwa Peltiera, 2.Aktywne systemy obrony pojazdów, 3.Kamera termowizyjna, 4.Maskowanie pojazdu w podczerwieni, 5.Głowica optoelektroniczna, 6.Granatnik przeciwpancerny, 7.Pociski formowane wybuchowo, 8.Pociski podkalibrowe
Keywords in English
1.Peltier modules, 2.Active defense systems, 3.Infrared camera, 4.Masking of the vehicle in infrared, 5.Optoelectronic head, 6.Rocket-propelled grenade, 7.Explosively formed projectiles, 8.Sub-caliber rounds
Abstract in Polish
Zdolność przeżycia pojazdu na polu walki uzależniona jest między innymi od: stopnia zagrożenia, odpowiedniego rozpoznania zagrożenia oraz szybkiej reakcji załogi pojazdu na zagrożenie. Pierwotnie systemy obrony pojazdów opierały się na zakłóceniu procesu kierowania lub naprowadzania nadlatującego pocisku za pomocą zasłon dymnych oraz fal radiowych. Obecnie stosowane aktywne systemy obrony pojazdów mają za zadanie zniszczyć pocisk zanim trafi on w cel. Kluczowym aspektem w obronie pojazdu jest jego odpowiednie maskowanie przed systemem detekcji wroga. W niniejszej pracy opisano dwa popularne aktywne systemy obrony pojazdów. Pierwszym z nich jest AMAP-ADS, którego zasięg wykrycia zagrożenia wynosi 10 metrów, natomiast zwalczenie nadlatującego pocisku następuje w odległości 1,5 metra od pojazdu za pomocą zastosowanych w systemie efektorów niszczących cel ściśle ukierunkowanym podmuchem eksplozji. Drugim systemem jest ADAPTIV, którego zasada działania opiera się na kamuflażu pojazdu poprzez pokrycie boków modułami zbudowanymi na bazie ogniw Peltiera. Moduły w bardzo krótkim czasie mogą być chłodzone lub ogrzewane przez co pojazd może stać się niewidoczny w obrazie kamery termowizyjnej. Obecnie system jest w fazie testów, a szczegółowa technologia systemu utrzymywana jest w ścisłej tajemnicy. W części doświadczalnej niniejszej pracy skonstruowano układ badawczy z wykorzystaniem ogniw Peltiera. W czasie badań potwierdzono zdolność zamaskowania źródła ciepła o temperaturze znacznie odbiegającej od temperatury otoczenia. Ponadto wykonano symulację przeprowadzonego badania za pomocą programu LabVIEW.
File
  • File: 1
    Mariusz Radzikowski 239742.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12594

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT23a3f906361a4bf89eddcbacc664b9ae/
URN
urn:pw-repo:WUT23a3f906361a4bf89eddcbacc664b9ae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page