Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Electrolysis as the process used in life support systems

Dominika Agnieszka Malarczyk

Abstract

The following thesis is a data collection on the subject of electrolysis in life support systems. In this case, the desired product of the electrochemical process, in which electric energy is the driving force, is the oxygen. Secondly, using water as a substrate, the description of proton exchange membrane is presented with the focus on three systems, anode feed, cathode feed, and static feed. The static feed is mostly used in the space environment, while the cathode and anode process has more applicability in earth environment. The description of alkaline, high-temperature electrolysis and photo-electrolysis is additionally included. Additionally to the above mentioned, the thesis includes the electrolysis of carbon dioxide, which is a support system in various space projects. Finally, the thesis includes the full spectrum of parameters, ranges of applicability, defects, advantages and reactions in the whole process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Agnieszka Malarczyk (FCPE) Dominika Agnieszka Malarczyk,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Elektroliza jako proces wykorzystywany w systemach podtrzymywania życia
Supervisor
Robert Hubacz (FCPE/DPKT) Robert Hubacz,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-10-2016
Issue date (year)
2016
Pages
27
Internal identifier
DICHP-2534
Reviewers
Robert Hubacz (FCPE/DPKT) Robert Hubacz,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Mariusz Zalewski (FCPE/DSP) Mariusz Zalewski,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
elektroliza wody, systemy podtrzymywania życia, pozyskiwanie tlenu, elektroliza dwutlenku węgla, elektroliza PEM
Keywords in English
water electrolysis, life support systems, obtaining oxygen, carbon dioxide electrolysis, PEM electrolysis
Abstract in Polish
Niniejsza praca to zbiór informacji na temat różnych możliwości stosowania zjawiska elektrolizy w systemach podtrzymywania życia. W tym przypadku pożądanym produktem procesu elektrochemicznego, w którym energia elektryczna to siła napędowa reakcji chemicznych, jest tlen. Kolejno traktując za substrat wodę opisana została technologia elektrolizerów z membraną protonową ze szczególną analizą głównie wykorzystywanych systemów, tj. zasilania anodowego, katodowego oraz statycznego. Zasilanie typu statycznego jest najczęściej stosowaną metodą produkcji tlenu w projektach kosmicznych, natomiast zasilanie anodowe lub katodowe mają powszechne zastosowanie na Ziemi. Zawarte są również opisy elektrolizy alkalicznej, wysokotemperaturowej oraz foto-elektrolizy. Praca zawiera także rozdział na temat elektrolizy dwutlenku węgla, który to jest systemem dodatkowym w projektach kosmicznych. Dla każdego przypadku aparatu i procesu elektrolitycznego zostały opisane parametry pracy, zakresy zastosowań, wady i zalety oraz schematyczne zasady działania i reakcje przebiegające w procesie.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska Dominika Malarczyk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8836

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT234a20ed208e439ab72a139303672100/
URN
urn:pw-repo:WUT234a20ed208e439ab72a139303672100

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page