Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of imaging standards dedicated to traffic controler posts offered by various manufacturers of signaling systems for polish railways

Kamil Jóźwik

Abstract

The aim of the diploma thesis is a comparative study of symbols used in illustrating of the traffic situation at railway stations. The graphics and the functionality of the symbols are analyzed and assessed. Comments on non-compliance with the valid regulations are placed at the end of each analysis. In the final part of the work author made an attempt of standardization of the symbolism used as well as proposed new symbols. The aim of it is to unify imaging in order to communicate information in a manner that traffic controllers had not any doubts. This information has a direct impact on their decisions related to the safety of the rail traffic.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Jóźwik (FT) Kamil Jóźwik,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza porównawcza standardów zobrazowania monitorowego dedykowanego dla stanowiska dyżurnego ruchu, oferowanego przez różnych producentów systemów sterowania ruchem na kolejach polskich
Supervisor
Ireneusz Sitek (FT/TCTI) Ireneusz Sitek,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ireneusz Sitek (FT/TCTI) Ireneusz Sitek,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Marek Sumiła (FT/DTT) Marek Sumiła,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
analiza, interfejs, sterowanie ruchem kolejowym, zobrazowanie
Keywords in English
analysis, interface, railway traffic control, illustrating
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest wykonanie analizy porównawczej symboli używanych w zobrazowaniu monitorowym sytuacji ruchowej na stacjach kolejowych. Analizie i ocenie poddawane są grafiki i funkcjonalności poszczególnych symboli. Na końcu każdej analizy umieszczono uwagi dotyczące niezgodności z obowiązującymi przepisami. W końcowej części pracy podjęto próbę ujednolicenia stosowanej symboliki a także zaproponowano nowe symbole. Ma to na celu zunifikowanie zobrazowań aby dyżurni ruchu pracujący na stanowiskach operatorskich wyposażonych w systemy srk produkowane przez różne firmy nie mieli wątpliwości co do treści i znaczenia przekazywanej informacji. Informacja ta ma bezpośredni wpływ na ich decyzje związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Kamil_Jóźwik_250134.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9787

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT231c2508ce5e4fa9bddce9cd45ff5a83/
URN
urn:pw-repo:WUT231c2508ce5e4fa9bddce9cd45ff5a83

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page