Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Studium przedplanistyczne uwarunkowań i możliwości zagospodarowania terenu Powiśla w Warszawie, pomiędzy ulicami: Lipowa, Jaracza, Dobra i lewym brzegiem Wisły

Maciej Peckiel

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Peckiel (FGC) Maciej Peckiel,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Andrzej Gawlikowski (FA/CUDPP) Andrzej Gawlikowski,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)
Study subject / specialization
, Urbanistyka w Planowaniu Przestrzennym
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    praca_inzynierska_maciej_peckiel.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT231a7660a56b48318649b9aa4483e3e2/
URN
urn:pw-repo:WUT231a7660a56b48318649b9aa4483e3e2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page