Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Designing an apparatus applied in automotive industry for enriching the gas compound in oxygen

Agata Maria Schiller

Abstract

This work concerns a design of an apparatus enriching air in oxygen in order to increase the performance of cars’ engines. Therefore, it is an experimental work based on membrane technologies, which enable gas separation (in this case oxygen and nitrogen - components of the air). Such an air with an escalated amount of oxygen might be used in each combustion process. The theoretical part describes the problematic aspects that automakers have to deal with when trying to create economic engines. The methods of enriching air in oxygen were also discussed. Obviously, the membrane technologies were most precisely presented as they pose the mainstay of this research. The practical part of work defines the methodology of undertaken research. Additionally, it contains a description of manufacturing process of flat and capillary membranes, that was performed by the author. The list of used raw materials and research apparatus is also provided. Due to obtained results, it was possible to start the designing stage. The effects of this work were collected, analyzed and the conclusions could be finally drawn.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Maria Schiller (FCPE) Agata Maria Schiller,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Opracowanie urządzenia do wzbogacania mieszanki gazowej w tlen dla przemysłu motoryzacyjnego
Supervisor
Maciej Szwast (FCPE/CIPE) Maciej Szwast,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
48
Internal identifier
DICHP-2504
Reviewers
Maciej Szwast (FCPE/CIPE) Maciej Szwast,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Mariusz Zalewski (FCPE/DSP) Mariusz Zalewski,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
separacje membranowe, techniki membranowe, wzbogacanie powietrza w tlen, proces spalania
Keywords in English
membrane separations, membrane technology, enriching air in oxygen, combustion process
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie urządzenia, które dzięki wzbogaceniu powietrza w tlen, zwiększyłoby wydajność silników samochodowych. Próba uzyskania tego bazuje na wykorzystaniu technik membranowych. Umożliwiają one odseparowanie gazów, w tym przypadku tlenu i azotu znajdujących się w powietrzu. Powietrze, w którym będzie mniej azotu, a więcej tlenu może być wykorzystywane do wszelkich procesów spalania. Część teoretyczna opisuje problematykę, z jaką zmagają się producenci samochodów, próbując stworzyć ekonomiczne silniki. Następnie omówiono metody wzbogacania powietrza w tlen, dokładniej opisując techniki membranowe wykorzystane w części badawczej. Część doświadczalna określa metodykę badań oraz zawiera opis etapów wytwarzania własnych membran płaskich i kapilarnych. Znajduje się tam też spis wykorzystanych surowców oraz aparatury badawczej. Na podstawie otrzymanych wyników przystąpiono do zaprojektowania urządzenia. Uzyskane w tej części wyniki poddano analizie i wyciągnięto wnioski.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Agata Schiller.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8983

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2318c8f2151f4f28b628f65722ceb047/
URN
urn:pw-repo:WUT2318c8f2151f4f28b628f65722ceb047

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page