Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Structure-properties relationship of semi-rigid polyurethane foams

Magdalena Zawadka

Abstract

This dissertation describes correlations between the structure and properties of semi-rigid polyurethane foams which are intended to using as construction's elements with increased energy absorbing capacity. The research includes the characterization of semi-rigid polyurethane foam with variable structures, fabricated in closed forms. For accurate structure and properties analysis the synthesized semi-rigid foams were investigated by following methods: density testing, Fourier Transform Infrared pectroscopy, Scanning Electrone Microscope, closed-cell content, compressive strength test, thermogravimetric analysis, differential scanning calorymetry, water absorption and friability. As a result, it was found that polyurethane foam structure and properties are strictly connected and extensively depends on overloading grade. The results of this study leead to the conclusion that analyzed foams are appropriate material for energy-absorbing construction elements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Zawadka (FMSE) Magdalena Zawadka,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Struktura a właściwości półsztywnych pianek poliuretanowych
Supervisor
Joanna Ryszkowska (FMSE/DSMP) Joanna Ryszkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002002
Reviewers
Joanna Ryszkowska (FMSE/DSMP) Joanna Ryszkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Anna Boczkowska (FMSE/DSMP) Anna Boczkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
poliuretan, pianki półsztywne, stopień przeładowania, struktura, materiały porowate
Keywords in English
polyurethane, semi-rigid foams, overloading grade, structure, porous materials
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje korelacje pomiędzy strukturą, a właściwościami półsztywnych pianek poliuretanowych przeznaczonych do zastosowania jako elementy konstrukcji o podwyższonej zdolności pochłaniania energii. W ramach pracy opisano właściwości półsztywnych pianek poliuretanowych o zmiennej strukturze, wytworzonych w zamkniętych formach. Syntezowane półsztywne pianki, w celu analizy charakterystyki struktury i właściwości poddano badaniom: gęstości pozornej, spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni, skaningowej mikroskopii elektronowej, zawartości komórek zamkniętych, wytrzymałości na ściskanie, analizie termograwimetrycznej, skaningowej kalorymetrii różnicowej, chłonności wody oraz kruchości. Analizy badań wykazały, że struktura i właściwości półsztywnych pianek poliuretanowych są silnie powiązane i w znacznym stopniu zależą od stopnia przeładowania. Otrzymane rezultaty pozwalają twierdzić, że badane pianki mogą być wykorzystywane jako elementy konstrukcji o podwyższonej zdolności pochłaniania energii.
File
  • File: 1
    Magdalena Zawadka praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8078

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT22d23e35079744d69a74b629870017ca/
URN
urn:pw-repo:WUT22d23e35079744d69a74b629870017ca

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page