Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Granulation process for polymer materials derived from mechanical recycling

Jacek Adam Dobraszkiewicz

Abstract

The technological recycling process of plastics presented on HDPE and LDPE polymers and calculation of linear velocity for these materials. The work described the recycling process of plastics. The chemical polymers have been described in the first chapter. Receiving of those have also been described. The second chapter included the issues of production techniques of polymeric materials. The work primarily focused on the production of film, because it was the product mostly utilized in the recycling process. The third chapter focused on describing various methods of recycling such as; energy, mechanical and chemical recycling. The methods of sorting, washing and further stages were shown. Because the regranulate used for testing was previously prepared in a recycling company, it contained specifications of the machine that took part in the first stage of recycling. The fifth chapter described the preparation of research, the description of the machine, the measuring tools and the testing station. On my own research presented the measurements of temperatures, the pressures and the efficiency and then the linear velocity was calculated from the obtained data. All results were presented in a graphic method.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jacek Adam Dobraszkiewicz (FPE) Jacek Adam Dobraszkiewicz,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Proces granulacji tworzyw polimerowych pochodzących z recyklingu mechanicznego
Supervisor
Zbigniew Szymaniak (FPE/IoMP) Zbigniew Szymaniak,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Wilczyński (FPE/IoMP) Krzysztof Wilczyński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Zbigniew Szymaniak (FPE/IoMP) Zbigniew Szymaniak,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
1. wytłaczanie, 2. wytłaczarka, 3. regranulat, 4. recykling materiałowy, 5. tworzywa polimerowe.
Keywords in English
1. extrusion, 2. extruder, 3. regranulate, 4. recycling, 5. polymer.
Abstract in Polish
Proces technologiczny recyklingu tworzyw sztucznych przedstawiony na przykładzie wyrobów z polimerów HDPE i LDPE poddanych granulacji. Praca polegała na opisaniu procesu recyklingu tworzyw sztucznych. W pierwszym rozdziale zostały opisane materiały polimerowe, ich otrzymywanie i podział. W drugim rozdziale zawarte zostały podstawowe zagadnienia związane z technikami wytwarzania w przetwórstwie materiałów polimerowych. W pracy skupiono się głownie na technologii produkcji folii, gdyż głownie takie produkty zostały poddane późniejszemu procesowi recyklingu. W trzecim rozdziale opisane zostały różne metody recyklingu, między innymi, takie jak: energetyczny, mechaniczny (materiałowy) i chemiczny (surowcowy). Pokazane zostały metody segregacji, mycia oraz dalszych etapów recyklingu mechanicznego. W związku z tym, że regranulat do badań własnych został wcześniej przygotowany w firmie zajmującej się ponownym przetwórstwem, została zwarta tam również specyfikacja maszyny, która uczestniczyła w tym etapie recyklingu. W rozdziale piątym opisane są przygotowania do badań, zawarto opis maszyny, narzędzi pomiarowych oraz stanowiska badawczego. W części praktycznej przedstawione zostały badania procesu granulacji z wykorzystaniem wytłaczarki jednoślimakowej wraz z głowicą regranulacyjną. Badania doświadczalne wykonano dla różnych parametrów technologicznych tj.: prędkości obrotowych ślimaka i temperatur układu uplastyczniającego. Dokonano pomiarów: ciśnień w poszczególnych strefach wytłaczarki, poboru prądu i mocy przez silnik napędowy maszyny. Wyznaczono również masową wydajność wytłaczania a następnie została obliczona prędkość liniowa materiału granulowanego (prętów). Wyniki zostały przedstawione w sposób graficzny.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_Jacek_Dobraszkiewicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31509

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT22b24f6243144c8bb545325349c6b29a/
URN
urn:pw-repo:WUT22b24f6243144c8bb545325349c6b29a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page