Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A project to extend the functionality of customer relationship management software in a B2B company

Arkadiusz Agacki

Abstract

The concept of CRM has become very popular in the market all over the world in recent years. Constantly growing competition, customer awareness, globalization of the economy, new technologies and expectations of both entrepreneurs and customers caused many changes and increased interest in these issues. More and more companies treat the client as a long-term cooperation partner. The customer and the largest knowledge about him become not only buyers, but the most valuable capital of many companies. The individual approach to the customer means that companies create clients. Bachelor's thesis presents the functioning of the currently implemented CRM system on the example of such a deployment at Tech Data Polska. The author indicates the areas of the currently used system, which may require optimization. It presents several solutions that could be implemented to improve the company's results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Arkadiusz Agacki (FoM) Arkadiusz Agacki,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt poszerzenia funkcjonalności oprogramowania CRM w firmie B2B
Supervisor
Ireneusz Karnicki (FoM/CMS) Ireneusz Karnicki,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ireneusz Karnicki (FoM/CMS) Ireneusz Karnicki,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Artur Gąsiorkiewicz (FoM/CMP) Artur Gąsiorkiewicz,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
CRM, technologia, przedsiębiorstwo, klienci, Tech Data Polska, systemy, wdrożenie. optymalizacja
Keywords in English
CRM, technology, enterprise, customers, Tech Data Polska, systems, implementation. optimization
Abstract in Polish
Pojęcie CRM stało się w ostatnich latach bardzo popularne na rynku na całym świecie. Ciągle wzrastająca konkurencja, świadomość klientów, globalizacja gospodarki, nowe technologie oraz oczekiwania zarówno przedsiębiorców jak i klientów spowodowały wiele zmian oraz wzrost zainteresowania tymi zagadnieniami. Coraz więcej przedsiębiorstw traktuje klienta jako długookresowego partnera do współpracy. Klient oraz jak największa wiedza o nim stają się nie tylko nabywcami, ale najcenniejszym kapitałem wielu firm. Indywidualne podejście do klienta powoduje, że przedsiębiorstwa tworzą klienci. Praca licencjacka przedstawia sposób funkcjonowania aktualnie wdrożonego systemu CRM na przykładzie takiego wdrożenia w firmie Tech Data Polska. Autor wskazuje te obszary aktualnie zastosowanego systemu, które mogą wymagać optymalizacji. Prezentuje kilka rozwiązań, jakie mogłyby zostać zaimplementowane w celu poprawy wyników firmy.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Agacki_Arkadiusz_270457.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27597

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT22a10b9f09944b65a94ca4131ef2369b/
URN
urn:pw-repo:WUT22a10b9f09944b65a94ca4131ef2369b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page