Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The management of municipal real estate of the city of Minsk Mazowiecki

Mateusz Leszczyński

Abstract

The aim of this thesis was to carry out research on management of municipal resource of the city Minsk Mazowiecki. The paper presents a detailed study on the management of municipal housing stock. Examined the size, the structure of the buildings and the quality of technical infrastructure, housing stock. The theoretical part of the study presents the basic theoretical issues related to real estate, real estate management and housing stock. This section also has been characterised in detail territorial unit which is the city of Minsk Mazowiecki and resource municipal property. In the research part of the housing stock of the city characterized Minsk Mazowiecki, including the inventory and technical condition of particular units, starting from the condition of the structure, and ending with the installation of state of these units. In the next step the primary and secondary market of the real estate premises of the city Minsk Mazowiecki have been characterised by its size and the amount of rental prices. In the particular sections the author has described housing stock of the neighboring cities, such as Otwock and Wolomin, which served to implement the latter, but a key step in the whole work, which was detailed comparison of the housing stocks of the cities Minsk Mazowiecki, Otwock and Wolomin and assessment of the housing stock of the city Minsk Mazowiecki.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Leszczyński (FGC) Mateusz Leszczyński,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi miasta Mińsk Mazowiecki
Supervisor
Krystyna Czarnecka (FGC/CSMES) Krystyna Czarnecka,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystyna Czarnecka (FGC/CSMES) Krystyna Czarnecka,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Antoni Szafranek (FGC/CSMES) Antoni Szafranek,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
nieruchomość, gospodarka nieruchomościami, nieruchomości komunalne, zasób mieszkaniowy, studium uwarunkowań, plan zagospodarowania przestrzennego
Keywords in English
real estate, real estate management, municipal real estate, housing stock, theories of urban planning, zoning plan
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było przeprowadzenie badań dotyczących gospodarowania komunalnym zasobem miasta Mińsk Mazowiecki. W pracy przedstawiono szczegółowe badania dotyczące gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym. Zbadano wielkość, strukturę budynków oraz jakość infrastruktury technicznej zasobu mieszkaniowego. W części teoretycznej pracy omówione zostały podstawowe zagadnienia teoretyczne związane z nieruchomościami, gospodarowaniem nieruchomościami oraz zasobem mieszkaniowym. W części tej także szczegółowo scharakteryzowana została jednostka terytorialna jaką jest miasto Mińsk Mazowiecki oraz zasób nieruchomości komunalnych. W części badawczej scharakteryzowano zasób mieszkaniowy miasta Mińsk Mazowiecki oraz przeprowadzono badania i ocenę stanu technicznego poszczególnych lokali, zaczynając od stanu konstrukcji, a kończąc na stanie instalacji technicznej. W kolejnym kroku scharakteryzowany został pierwotny i wtórny rynek nieruchomości lokalowych miasta Mińsk Mazowiecki, jego wielkość oraz wysokość stawek najmu lokali mieszkalnych. W poszczególnych podrozdziałach scharakteryzowano zasób mieszkaniowy miast ościennych, takich jak Otwock oraz Wołomin, co posłużyło do realizacji ostatniego, a zarazem kluczowego kroku w całej pracy, jakim było szczegółowe porównanie zasobów mieszkaniowych miast Mińsk Mazowiecki, Otwock i Wołomin oraz ocena zasobu mieszkaniowego miasta Mińsk Mazowiecki.
File
  • File: 1
    Gospodarka nieruchomościami komunalnymi miasta Minsk Mazowiecki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13610

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT226d11ef3f5f4370866615a441598e7f/
URN
urn:pw-repo:WUT226d11ef3f5f4370866615a441598e7f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page