Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The payment cards in the light of Polish law

Damian Kęsik

Abstract

The subject of my thesis is ,,The payment cards in the light of Polish law". It moves on issues related to payment cards, resulting from their use, as well as problems arising from the possession of the card. The paper presents the sources regulating the issue of payment cards in Poland, which include the Law on Payment Services. Discussed here are the basic concepts of terminology such as card issuer and cardholder as well as the very concept of the card. We also look at disclosure obligations card issuer and obligations and the law of the cardholder resulting from its use. This section also describes the responsibility of the card issuer and cardholder. In the last chapter it is raised issues related to the offenses on payment cards. The most common crimes include skimming and phishing. This section describes specific offenses and also shows ways to effectively protect users from criminals, who want to make such an act.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Damian Kęsik (FASS) Damian Kęsik,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Unormowanie problematyki kart płatniczych w prawie polskim
Supervisor
Anna Zalcewicz (FASS/DPELEP) Anna Zalcewicz,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Anna Zalcewicz (FASS/DPELEP) Anna Zalcewicz,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
karta płatnicza, wydawca karty płatniczej, posiadacz karty płatniczej, agent rozliczeniowy, akceptant,
Keywords in English
payment card, card issuer, cardholder, acquirer, acceptant,
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy jest ,,Unormowanie problematyki kart płatniczych w prawie polskim”. Porusza on problematykę związaną z kartami płatniczymi, wynikającą zarówno z ich użytkowania, jak również z problemami wynikającymi z posiadania karty. Praca prezentuje źródła regulacji problematyki kart płatniczych w Polsce, do których należy ustawa o usługach płatniczych. Poruszane są tu podstawowe pojęcia terminologiczne, takie jak: wydawca czy posiadacz karty płatniczej, jak również samo pojęcie karty. Przyjrzymy się także obowiązkom informacyjnym wydawcy, oraz obowiązkom i prawu posiadacza karty, wynikającym z jej korzystania. Opisana jest tu także odpowiedzialność wydawcy i posiadacza karty płatniczej. W ostatnim rozdziale zostają poruszone kwestie związane z przestępstwami na kartach płatniczych. Do najczęściej spotykanych przestępstw zalicza się skimming oraz phishing. Rozdział ten opisuje konkretne przestępstwa, jak również pokazuje sposoby na skuteczne zabezpieczenie się przed przestępcami, którzy chcą dokonać takiego czynu.
File
  • File: 1
    Praca Licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13161

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT222a7dfc3da54d329153a2631bea31d7/
URN
urn:pw-repo:WUT222a7dfc3da54d329153a2631bea31d7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page