Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Internet of Things smart sensors system connected via RS485 bus to the web serwer

Oleg Bogdan

Abstract

The process of collection, analysis and sharing data from the network of intelligent sensors are issues that often arise during the implementation of the number of projects related to the Internet of Things. This thesis presents a system which is based on the network of smart sensors connected via RS485 interface. The system is designed to detect the current state of windows and doors. The process of detecting the position of these objects implements designed intelligent optical sensors. Web server, being the part of the system, presents the state of the sensors to user. The thesis also contains the information about the software developed for intelligent sensors and the server that based on the Arduino Uno. The project objectives, assumptions, and tools which are necessary for its implementation are mentioned in particular. At the end of the thesis operational tests for the designed sensors and findings on using the Arduino platform, as the server which share the data from the smart sensors, are presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oleg Bogdan (FEIT) Oleg Bogdan,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System inteligentnych czujników internetu rzeczy połączonych poprzez magistralę RS485 do serwera WWW
Supervisor
Aleksander Pruszkowski (FEIT) Aleksander Pruszkowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Halina Tarasiuk (FEIT) Halina Tarasiuk,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Aleksander Pruszkowski (FEIT) Aleksander Pruszkowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Internet Rzeczy, inteligentny czujnik, platforma Arduino, komunikacja poprzez RS485
Keywords in English
Internet of Things, IoT, smart sensor, Arduino platform, communication via RS485
Abstract in Polish
Zbieranie, analiza i udostępnienie danych pochodzących z sieci inteligentnych czujników są zagadnieniami, które często pojawiają się przy realizacji wielu projektów związanych z Internetem Rzeczy. Praca dyplomowa przedstawia system bazujący na sieci inteligentnych czujników, połączonych za pomocą interfejsu RS485. System ten przeznaczony jest do wykrywania aktualnego stanu okien i drzwi. Proces wykrywania stanu tych obiektów realizują zaprojektowane inteligentne sensory optyczne. Stan sensorów przedstawiany jest użytkownikowi przez serwer WWW będący częścią systemu. W pracy zawarto informacje na temat budowy i oprogramowania inteligentnych czujników oraz serwera opartego o Arduino Uno. W szczególności podano cele projektu, przyjęte założenia oraz narzędzia niezbędne do jego wykonania. W zakończeniu przedstawiono testy funkcjonalności zaprojektowanych czujników oraz wnioski na temat zasadności wykorzystania platformy Arduino, jako serwera udostępniającego dane z inteligentnych czujników.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Oleg_Bogdan_FINAL_v1.1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13980

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT22197a21ae094a87b763ff0a348e3d44/
URN
urn:pw-repo:WUT22197a21ae094a87b763ff0a348e3d44

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page