Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Use of GIS for inventory of barricades from the period of Warsaw Uprising 1944 based on archival documents and photos

Piotr Dominik Zbrzeski

Abstract

The objective of this study was to perform cataloguing selected barricades created during Warsaw Uprising in 1944 using selected GIS tools. At the beginning chosen matter and GIS usage in historical trials were introduced. Used data and technology were described. Then practical aspects of performed vectorisation were presented. At the end of this work results were summarised and presented graphically. The aim of visualisations shown in this job was presentation of ArcMap functionalities and whole process of database creation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Dominik Zbrzeski (FGC) Piotr Dominik Zbrzeski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Wykorzystanie narzędzi GIS do inwentaryzacji barykad z okresu Powstania Warszawskiego 1944 na podstawie dokumentów archiwalnych i zdjęć
Supervisor
Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Osińska-Skotak (FGC/DPRSISIS) Katarzyna Osińska-Skotak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
GIS, barykada, powstanie
Keywords in English
GIS, barricade, uprising
Abstract in Polish
Głównym celem pracy było wykonanie inwentaryzacji wybranych barykad z okresu Powstania Warszawskiego 1944 z użyciem wybranych narzędzi GIS. Przez wykonaniem tego zadania zapoznano czytelnika z wybraną tematyką i znaczeniem GIS w badaniach historycznych. Opisano wykorzystane dane oraz zastosowaną technologię. Przedstawiono praktyczne aspekty wykonanej wektoryzacji. Na końcu pracy zostało zawarte podsumowanie i wyniki pracy przedstawione na załącznikach graficznych. Zadaniem wizualizacji zawartych w opracowaniu było przede wszystkim przedstawienie funkcjonalności programu ArcMap oraz przebiegu całego procesu tworzenia bazy danych.
File
  • File: 1
    Wykorzystanie_narzędzi_GIS_do_inwentaryzacji_barykad_z_okresu_Powstania_Warszawskiego_1944_na_podstawie_archiwalnych_dokumentów_i_zdjęć.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10590

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2200834343a64fd0856b0d0b5178bcb4/
URN
urn:pw-repo:WUT2200834343a64fd0856b0d0b5178bcb4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page