Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The study to improve the localization and speech understanding in noise in single side deafness patients with bone conduction implant

Nikola Brodowska

Abstract

The goal of this thesis was to design and create a system to study improvement of sound localization and speech recognition in background noise in patients with single side deafness, who were implanted with bone conduction implant. Designing appropriate test method, which was tested on a group of patients, was indispensable part of thesis. Universality of test equipment and minimization of staff required to perform the study was a priority, and led to creation of device used to record patients answers.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Nikola Brodowska (FEIT) Nikola Brodowska,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System do badania poprawy lokalizacji i rozumienia mowy w hałasie u osób z jednostronną głuchotą, u których wszczepiono implant na przewodnictwo kostne
Supervisor
Grzegorz Makarewicz (FEIT/IRMT) Grzegorz Makarewicz,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Grzegorz Makarewicz (FEIT/IRMT) Grzegorz Makarewicz,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Bogorodzki (FEIT/IRMT) Piotr Bogorodzki,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
jednostronna głuchota, SSD, implant na przewodnictwo kostne, BCI, CROS, badanie lokalizacji źródła dźwięku, rozumienie mowy w hałasie, układ sterujący
Keywords in English
single sided deafnes, SSD, bone condustion implant, BCI, CROS, sound localization, speech recognition in background noise, control device
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie oraz wykonanie systemu do badania poprawy lokalizacji dźwięku i rozumienia mowy w hałasie u osób z jednostronną głuchotą, którym wszczepiono implant na przewodnictwo kostne. W skład tej pracy wchodziło również opracowanie metody badawczej, którą przetestowano podczas przeprowadzania badań na pewnej grupie pacjentów. Z myślą o jak najbardziej uniwersalnym mechanizmie oraz ograniczeniu liczby osób wykonujących badanie, zbudowano urządzenie służące do rejestrowania odpowiedzi pacjentów dostosowane do ich potrzeb i używane podczas badania lokalizacji źródła dźwięku.
File
  • File: 1
    Nikola Brodowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10056

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT21ec999d38c24fbbb971de4041460b8d/
URN
urn:pw-repo:WUT21ec999d38c24fbbb971de4041460b8d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page