Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The fiber optic link for phase-stable transmission of 352 MHz and 704 MHz signals

Małgorzata Sawicka

Abstract

This thesis describes design and tests of a fiber optic link used for simultaneous transmission of RF signals at two frequencies: 352 MHz and 704 MHz. This link was designed for testing of a long term signal stability in the Phase Reference Line (PRL) built by the Warsaw University of Technology for the European Spallation Source. It is based on the Radio over Fiber technology. Introductory chapters of this thesis are devoted to the description of basics of RF signal phase instabilities and drifts and presentation of thesis objectives. Next, the selection and parameters of the fiber optic link components are given. Link design and methods for PRL drift diagnostics are described. A test setup is presented that allows to run the long term phase drift tests of link components with 0,1 degree precision. The description of the phase drift performance of the link sub-components and of the full link is given. Final phase drift performance tests are described and confirm that this link can be used for diagnostics of the Phase Reference Line project with accuracy better than 0,4 degree at given operating frequencies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Sawicka (FEIT/PE) Małgorzata Sawicka,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Łącze światłowodowe do przesyłania sygnałów w.cz. 352 MHz i 704 MHz
Supervisor
Krzysztof Marek Czuba (FEIT/PE) Krzysztof Marek Czuba,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Marek Czuba (FEIT/PE) Krzysztof Marek Czuba,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tomasz Osuch (FEIT/PE) Tomasz Osuch,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
synchronizacja fazowa, Radio over Fiber, ROF transceiver, dryfty fazy
Keywords in English
phase synchronization, Radio over Fiber, ROF transceiver, phase drifts
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest budowa oraz charakteryzacja łącza światłowodowego do jednoczesnej dystrybucji sygnałów analogowych o częstotliwościach 352 MHz i 704 MHz. Celem działania tego łącza jest weryfikacja zakresu zmian fazy w systemie dystrybucji sygnałów odniesienia fazy, zaprojektowanym przez Instytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej jako polski wkład w projekt Europejskiego Źródła Spalacyjnego. Zasada działania łącza światłowodowego oparta jest na technologii Radio over Fiber. System składa się z dwukierunkowego światłowodu oraz dwóch identycznych elementów nadawczo-odbiorczych – transceiver’ów, które umożliwiają dwukierunkową transmisję sygnałów. W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne oraz metody opisu fazy sygnałów elektrycznych, dryftów fazy oraz ich źródeł. Omówiono problemy związane z przesyłaniem sygnałów w.cz. za pomocą przewodów współosiowych oraz uzasadniono, że wykorzystanie światłowodu do ich transmisji ma zdecydowanie więcej zalet. W ramach pracy zaprojektowano i zbudowano łącze światłowodowe oraz przygotowano stanowisko testowe umożliwiające badanie temperaturowych dryftów fazy w elementach łącza. Przeprowadzono testy mające na celu sprawdzenie poprawności działania użytych transceiver’ów oraz wykonano pomiary zmian fazy w funkcji temperatury na obu częstotliwościach użytkowych: 352 MHz i 704 MHz. W pracy przedstawiono wyniki wszystkich pomiarów, scharakteryzowano łącze światłowodowe oraz dokonano oceny jego działania. Zbudowane łącze światłowodowe spełnia wymagania dla urządzenia do testowania systemu dystrybucji sygnału odniesienia akceleratora ESS.
File
  • File: 1
    M_Sawicka_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32130

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT21cf03c6c37342d5801fbb5b335947e0/
URN
urn:pw-repo:WUT21cf03c6c37342d5801fbb5b335947e0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page